Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Lost Ark - mining: kilof, jak wydobywać metale

Zdobywanie żelaza i innych metali ze złóż.

Mining jest jedną ze zdolności zbierackich w Lost Ark. Za jej sprawą możesz wydobywać różnego rodzaju metale i minerały ze złóż, by potem wykorzystać je w rzemiośle i rozwoju twojej twierdzy (Stronghold).

Jak w przypadku pozostałych zdolności zbierackich, musisz wpierw odblokować zdolność Mining, należącą do grupy trade skills - opisaliśmy to szczegółowo na stronie trade skills: rodzaje, jak odblokować.

Potem potrzebujesz znaleźć kupca, Trade skill tools merchant (1), u którego możesz zakupić niezbędne narzędzia - w tym wypadku kilof.

W nowym oknie, które się otworzy, kliknij prawym przyciskiem myszy na Novice Mining Tool (2), a następnie wyposaż go jak każdy przedmiot - klikając prawym przyciskiem.

Teraz musisz znaleźć złoże do wydobycia. Oznaczone są one niebieskimi ikonkami (3) na mapie. Zbliż się do jednego z nich - na przykład Copper Ore (4) - i wejdź w interakcje, by zacząć je zbierać. Gdy pasek się zapełni, otrzymasz przedmioty - rudę danego metalu, czasami także kamienie szlachetne.

Z każdą rudą, z której wydobędziesz materiały, rozwiniesz zdolność Mining. To z kolei pozwoli ci pozyskiwać wyższej jakości materiały, lepsze metale i cenniejsze kamienie szlachetne.

Spis treści: Lost Ark - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Lost Ark - fishing: wędka, jak łowić ryby

Komentarze