Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Stardew Valley - zadania bundle

Zobacz, jak odkryć misje związane z kolekcjonowaniem i jak je przejść.

Misje typu bundle (paczka) może w skrócie opisać, jako zadania, w których musimy zdobyć i przekazać określone produkty z różnych dziedzin. Aby rozpocząć tego typu zadania należy udać się do Community Center. Po raz pierwszy zostaniesz tam zaprowadzony przez burmistrza. Okaże się, że to zapuszczony budynek, w którym żyją przyjazne i pomocne duszki nazywane Junimo.

Aby rozpocząć zadania typu bundle udaj się do pokoju z lewej i na dole od wejścia. Na ziemi znajdziesz złotą płytkę, tak zwany złoty zwój (golden scroll), z którym wejdź w interakcję. Następnie wróć na farmę i się prześpij. Następnego dnia otrzymasz od czarownika (wizard) informację w skrzynce na temat problemu ze szczurami (rat problem). Udaj się do jego wieży na południowym zachodzie (#2 na mapie) i rozpocznij rozmowę, która zamieni się w animację. Po jej ukończeniu wróć do Community Center, gdzie niezrozumiały wcześniej zwój zamieni się w pierwszy zestaw zadań typu bundle.

Community Center (#1) oraz Wieża czarownika (#2) - Wizard's Tower.

Zestawy bundle są podzielone na duże „drzewka", w skład których wchodzą pojedyncze zadania. Nagrody otrzymujesz zarówno za zdobycie pojedynczej paczki z drzewka, jak i za wypełnienie wszystkich misji w danym „drzewku". W drugim przypadku nagrody są większe i mogą dotyczyć na przykład odblokowania nowego obszaru na mapie (konkretne gratyfikacje znajdują się pod każdym drzewem obok napisu Reward). W sumie do zaliczenia jest 6 pokojów, na co składa się 30 bundli (paczek) do skolekcjonowania.

Oprócz zdobywania nagród pomaganie Junimo poprzez wypełnianie zadań typu bundle sprawia, że poszczególne lokacje w Community Center są odnawiane. Po wykonaniu wszystkich tego typu misji cały budynek zostanie odbudowany, a duchy się wyprowadzą.

Uwaga - jeśli wykupisz w JojaMart członkostwo za 5000 monet, to Community Center stanie się jedynie magazynem dla supermarketu. Junimo opuszczą to miejsce, a bohater straci możliwość wykonywania zadań typu bundle. Otrzymasz wprawdzie możliwość otrzymania tych samych dużych nagród, jak w przypadku wypełniania zadań bundle, jednak w tym przypadku będzie trzeba za nie zapłacić w gotówce.

Złoty zwój (Golden Scroll) w jednym z pomieszczeń w Community Center.

Poniżej znajdziesz listę poszczególnych bundli (paczek) wraz z elementami do dostarczenia oraz nagrodami, jakie za nie otrzymasz. Pamiętaj, że bieżący stan tych zadań możesz sprawdzić klikając na ikonę złotego zwoju (golden scroll) znajdującą się w prawym górnym narożniku interfejsu.


Crafts Room (Pokój rzemiosła)

Jest to pierwsze pomieszczenie w Community Center, w którym możesz rozpocząć zadania typu bundle. Nagrodą za zebranie wszystkich paczek jest odbudowanie mostu na wschód od kopalni (mines), co zapewni dostęp do kamieniołomów (Quarry).

 • Spring Foraging Bundle: Wild Horseradish, Daffodil, Leek, Dandelion (nagroda - 30 Spring Seeds).
 • Summer Foraging Bundle: Grape, Spice Berry, Sweet Pea (nagroda - 30 Summer Seeds).
 • Fall Foraging Bundle: Common Mushroom, Wild Plum, Hazelnut, Blackberry (nagroda - 30 Fall Seeds).
 • Winter Foraging Bundle: Winter Root, Crystal Fruit, Snow Yam, Crocus (nagroda - 30 Winter Seeds).
 • Construction Bundle: Wood (198), Stone (99), Hardwood (10) (nagroda - Charcoal Kiln).
 • Exotic Foraging Bundle: Coconut, Cactus Fruit, Cave Carrot, Red Mushroom, Purple Mushroom, Maple Syrup, Oak Resin, Pine Tar, Morel (nagroda - Autumn's bounty).

Pantry (Spiżarnia)

Pomieszczenie to stanie się dostępne po skolekcjonowaniu jednej paczki typu bundle. Główną nagrodą za uporanie się ze wszystkimi zadaniami w tym pokoju jest odbudowanie na farmie bohatera szklarni (greenhouse) w miejscu ruin. Dzięki temu budynkowi możesz sadzić rośliny przez cały rok.

 • Spring Crops Bundle: Parsnip, Green Bean, Cauliflower, Potato (nagroda - 20 Speed-Gro).
 • Summer Crops Bundle: Tomato, Hot Pepper, Blueberry, Melon (nagroda - Quality Sprinkler).
 • Fall Crops Bundle: Corn, Eggplant, Pumpkin, Yam (nagroda - Bee House).
 • Quality Crops Bundle: Parsnip (5), Melon (5), Pumpkin (5), Corn (5) (nagroda - Preserves Jar).
 • Animal Bundle: Large Milk, Large Egg (brązowe oraz białe), Large Goat Milk, Wool, Duck Egg (nagroda - Cheese Press).
 • Artisan Bundle: Truffle Oil, Cloth, Goat Cheese, Cheese, Honey, Jelly, Apple, Apricot, Orange, Peach, Pomegranate, Cherry (nagroda - Keg).

Boiler Room (Kotłownia)

Lokacja odblokowuje się po wypełnieniu dwóch zadań typu bundle. Celem jest odnowienie kotłowni skupiając się głównie na dostarczaniu minerałów i surowców. Nagrodą za wypełnienie wszystkich misji tego typu jest naprawianie wózków w kopalni (Minecarts), co umożliwia szybki transport między niektórymi miejscami na mapie.

 • Blacksmith's Bundle: Copper Bar, Iron Bar, Gold Bar (nagroda - Furnace).
 • Geologist's Bundle: Earth Crystal, Frozen Tear, Quartz, Fire Quartz (nagroda - Omni Geode).
 • Adventurer's Bundle" Slime (99), Bat Wing (10), Solar Essence, Void Essence (nagroda - Small Magnet Ring).

Fish Tank (Akwarium)

Pomieszczenie to odblokowuje się po ukończeniu jednego zadania typu bundle. Zadania tego typu skupiają się głównie na dostarczaniu różnych gatunków ryb. Jedna z nich (Sandfish) pojawia się tylko na północno zachodniej pustyni, do której dostęp uzyskasz po wykonaniu drzewka bundle typu Vault (Krypta). Możesz ją także kupić w handlowym wozie (Traveling Cart), który pojawia się na zachodzie mapy w piątki i niedziele. Nagrodą za wykonanie całego drzewka jest odblokowanie świecących głazów (Glittering Boulder) na zachód od kopalni (mines) tuż nad mostem.

 • Lake Fish Bundle: Largemouth Bass, Carp, Sturgeon, Bullhead (nagroda - Dressed Spinner).
 • River Fish Bundle: Catfish, Sunfish, Tiger Trout, Shad (nagroda - 30 Bait).
 • Ocean Fish Bundle: Tuna, Sardine, Red Snapper, Tilapia (nagroda - 5 Warp Totem: Beach).
 • Night Fishing Bundle: Bream, Eel, Walleye (nagroda - Small Grow Ring).
 • Crab Pot Bundle: Crab, Cockle, Crayfish, Lobster, Shrimp, Mussel, Periwinkle, Snail, Oyster, Clam (nagroda - 3 Crab Pot).
 • Speciality Fish Bundle: Woodskip, Ghostfish, Pufferfish, Sandfish (nagroda - 5 Dish o'Tea Sea).

Bulletin Board (Tablica Ogłoszeniowa)

Tablica pojawia się w Community Center po wypełnieniu trzech zadań typu bundle. Nagrodą za ukończenie misji z tej grupy jest polepszenie stosunków ze wszystkimi postaciami w mieście (poza tymi, z którymi możesz się umawiać) o 2 serca.

 • Dye Bundle: Red Mushroom, Sunflower, Duck Feather, Aquamarine, Red Cabbage, Sea Urchin (nagroda - Seed Maker).
 • Chef's Bundle: Fried Egg, Maki Roll, Fiddlehead Fern, Maple Syrup, Truffle, Poppi (nagroda - 3 Pink Cake).
 • Fodder Bundle: Apple (3), Hay (10), Wheat (10) (nagroda - Heater).
 • Field Research Bundle: Chub, Frozen Geode, Purple Mushroom, Nautilus Shell (nagroda - Recycling Machine).
 • Enchanter's Bundle: Pomegranate, Rabbit's Foot, Oak Resin, Wine (nagroda - 5 Gold Bar).


Vault (Krypta)

Lokacja staje się dostępna po ukończeniu czterech zadań typu bundle. W tym przypadku zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości gotówki. Przekazujesz ją wciskając klawisz „Purschase". Pamiętaj, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednią ilość pieniędzy (możesz ją sprawdzić w prawym górnym narożniku ekranu). Nagrodą za ukończenie zadań w tym przypadku jest naprawa busa (Bus Repair), dzięki czemu możesz dotrzeć do nowego rejonu - Pustyni Calico na północnym zachodzie.

 • 2 500 Bundle - nagroda: 3 Chocolate Cake.
 • 5 000 Bundle - nagroda: 30 Quality Fertilizer.
 • 10 000 Bundle - nagroda: Lightning Rod.
 • 25 000 Bundle - nagroda: Crystalarium.

O autorze

Awatar Michał Basta

Michał Basta

Senior Guide Writer

Michał pracuje głównie nad poradnikami, ale od czasu do czasu wspiera zespół także innymi tekstami i materiałami.

Komentarze

More On Stardew Valley

Najnowsze artykuły