Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - samouczek w Ravenport

Podstawy gry, podłączanie maszyn, tempomat.

Po wybraniu trybu Nowy rolnik oraz mapy Ravenport możemy odegrać samouczek przed właściwą rozgrywką w Farming Simulator 19. Tutorial poprowadzi nas przez część zadań, z którymi będziemy mieć do czynienia w trakcie zabawy. Jeżeli zagraliśmy wcześniej w jeden z niezależnych samouczków, zauważymy że gra porusza znane nam zagadnienia.

Na początku gra przenosi naszą postać nieco poza obszar naszego gospodarstwa. Sterujemy nią za pomocą lewego analoga. Naszym zadaniem jest udać się do znaku zapytania położonego obok kombajnu nieopodal. Cel znajdziemy na mapie w formie migającej zielonej ikony. Po wejściu w obszar znaku zapytania przechodzimy do rozpoczęcia żniw. Ten etap znamy z samouczka pt. Uprawianie roli.

Za pomocą przycisku X / kwadrat wsiadamy do kombajnu, a wciskając A / X przyłączamy ulokowany przed kombajnem heder. Wskazówki co do sterowania maszyną widzimy w panelu pomocy (1), widocznym w lewym górnym rogu ekranu.

Następnie przygotowujemy się do wjazdu na pole - rozkładamy kombajn kombinacją LB + A / L1 + X, aby po chwili go uruchomić przez wciśnięcie przycisków LB + X / L1 + kwadrat. Pamiętajmy też o tym, żeby żniwiarka była opuszczona - jeżeli nie jest, wciskamy przycisk B / kółko.

Gdy kombajn jest gotowy, wjeżdżamy na pole. Szybkość pojazdu możemy kontrolować przyciskami LT i RT / L2 i R2 lub skorzystać z tempomatu wciskając kombinację LB + RB + B / L1 + R1 + kółko. Prędkość tempomatu regulujemy kombinacją LB + RB / L1 + R1 + lewy analog w płaszczyźnie góra-dół. Kierunek jazdy nadajemy poruszając lewym analogiem. Po rozpoczęciu żniw i dojechaniu do zielonego pola oddelegowujemy pracownika do pracy przez wciśnięcie przycisku B / kółko. Dzięki temu przejdziemy do kolejnego zadania.

Wysiadamy z kombajnu przez wciśnięcie przycisku X / kwadrat i kierujemy się do kolejnego podświetlonego na zielono punktu. Tym razem chodzi o kultywatorowanie, znane z samouczka Uprawianie roli. Po zajęciu miejsca w ciągniku podłączamy kultywator, a następnie opuszczamy go dzięki kombinacji LB + B / L1 + kółko.

Prowadzimy kultywatorowanie dopóty, dopóki nie dojedziemy do podświetlonego znaku zapytania (2). Tutaj gra poprosi nas o zatrudnienie pomocy i wyznaczy nam kolejny cel.

Gra poinformuje nas o możliwości przełączania między maszynami - w tym celu wciskamy krzyżak w lewo lub prawo. Naszym zadaniem jest znaleźć się w ciągniku, przy którym widnieje znak zapytania. Gdy na niego trafimy, rozpoczynamy zadanie związane z siewem, który ćwiczyliśmy w samouczku Uprawianie roli.

Przyłączamy do naszego ciągnika siewnik z nasionami. Poznajemy kombinację przycisków na zmianę rodzaju nasion - LB + Y / L1 + trójkąt. Naszym zadaniem jest opuszczenie siewnika za pomocą przycisków LB + B / L1 + kółko oraz jego włączenie poprzez wciśnięcie LB + X / L1 + kwadrat.

Po zakończeniu przygotowań wjeżdżamy na pole i jedziemy ciągnikiem, dopóki nie osiągniemy podświetlonego na zielono pytajnika. Gra następnie informuje nas, że musimy znaleźć kolejny pojazd do nauki.

Wracamy do etapu żniw - teraz jesteśmy za sterami ciągnika, do którego musimy przyłączyć przyczepę. Następnie podjeżdżamy do kombajnu od lewej strony, aby nasz pracownik mógł rozłożyć rurę (3) dokładnie nad przyczepą i rozpocząć sypanie nasion. W tym czasie zmienia się pasek załadowania przyczepy (4). Po zakończeniu załadunku musimy przetransportować pszenicę do podświetlonego na zielono punktu.

Naszym celem jest zsyp obok restauracji. Za znakiem zapytania, po wjechaniu ciągnikiem z przyczepą w wyznaczony obszar, rozpoczynamy rozładunek wciskając kombinację RB + Y / R1 + trójkąt. Po wysypaniu pszenicy musimy udać się do pobliskiego sklepu, który będzie oznaczony stosowną zieloną ikoną na mapie.

Po dojechaniu na miejsce gra poinformuje nas o możliwościach zakupów w sklepie, które rozpoczynamy przez wciśnięcie przycisku View/panelu dotykowego i wybraniu widoku sklepu. To ostatnie zadanie w ramach samouczka, który zachęca nas do dalszej gry i poszukiwania kolejnych znaków zapytania.


Komentarze