Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - pracownicy: zatrudnianie, kontrola i zarządzanie

Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami.

Nawet na początkowym etapie rozwoju gospodarstwa w Farming Simulator 19 docenimy możliwość zatrudniania pracowników. Dzięki nim możemy obrabiać kilka pól w tym samym czasie.

Pracownicy mogą wykonywać pracę także na jednym polu, jeżeli odpowiednio zaplanujemy odstępy pomiędzy nimi. Dodatkowo możemy oddelegowywać pomocników do realizacji Kontraktów.

Zakres zadań pracowników, które mogą wykonywać:

  • Orka
  • Kultywacja
  • Zasiew
  • Żniwa
  • Nawożenie
  • Koszenie
  • Przetrząsanie
  • Zgrabianie pokosów

Każdy z zatrudnionych pracowników otrzymuje identyfikator - na mapie rozpoznamy ich pod niebieską ikoną ze stosowną literą. Jeżeli pracownik uzna, że wykonał swoją pracę, automatycznie kończy zajęcie. Wraz ze zwiększaniem poziomu trudności pracownicy kosztują coraz więcej - miejmy to na uwadze, gdy zatrudniamy kilka osób do pomocy.

Zajęcia pracowników należy kontrolować. Przede wszystkim przed zatrudnieniem musimy ustawić samodzielnie maszynę - pracownicy obrabiają pole posuwając się naprzód. Zwróćmy uwagę na to, czy pojazd jest ustawiony jak najbliżej krawędzi pola. Dzięki temu pracownik nie powinien pominąć ani jednego skrawka ziemi.

Zdarza się, że musimy poprawić po pracowniku, dlatego obserwujmy w widoku Mapy (1) stan naszego pola. Korzystając z filtrów widoku (2) szybko zauważamy, jak był dokładny (3). Pracownicy stosunkowo dobrze sprawdzają się przy pracy na polu o prostokątnym kształcie.

Pomocnicy mogą się zakleszczyć - gra poinformuje nas stosownym komunikatem w prawym górnym rogu ekranu. Jeżeli w czas nie zareagujemy, pracownik zejdzie ze stanowiska. Przeszkodą mogą być budynki lub formacja terenu. Zwróćmy uwagę przed rozpoczęciem prac, czy kierunek jazdy maszyny nie będzie kolidował z przeszkodą, aby uniknąć zaklinowania.

Możemy zatrudnić kilku pracowników do pracy na jednym polu, ale zachowajmy odstępy pomiędzy nimi, żeby się nie zaklinowali. Pomocnicy po zakończeniu prac odcinkowych manewrują maszynami i wjeżdżają z powrotem na pole. Stosunkowo optymalne jest zachowanie 3-4 ścieżek przerwy oraz zatrudnienie pracowników z zachowaniem odstępu czasowego, dzięki któremu mijają się na środku pola, a nie przy jego krawędziach.

Pracowników musimy ponownie zatrudniać przy wczytaniu zapisu, więc starajmy się tak rozplanować pracę, aby zakończyli swoje zadania przed wyjściem z gry. Możemy również w zakładce Ustawienia gry zmienić zachowanie pracowników, np. czy mają automatycznie kupować paliwo lub nasiona. Jest to duże ułatwienie przede wszystkim na początkowym etapie gry.


Komentarze