Skip to main content

The Callisto Protocol - dane, dzienniki: rozdział Wieża

Wszystkie dzienniki audio i implanty z ostatniego rozdziału gry.

W ostatnim rozdziale The Callisto Protocol - Wieża znajdziemy zaledwie 4/4 znajdźki w postaci danych biograficznych. Na tej stronie opisaliśmy je w kolejności chronologicznej.


Na tej stronie:


Dr Tala Ismene: Obserwacja 1/4 - implant

Na dość wczesnym etapie tego rozdziału trafisz do korytarza znajdującego się za celą Jacoba. Na ostatnim biurku po prawej, tuż przy kracie na końcu korytarza znajdziesz pierwszy dziennik audio.


Dr Tala Ismene: Ujęcie 2/4 - audio

Nieco dalej i po przedarciu się przez dział psychiatryczny trafisz w miejsce, w którym trzeba wyrwać kratę szybu wentylacyjnego przy pomocy GRP. Po wyjściu z szybu skręć w prawo - w klitce znajdziesz bezpiecznik bramy, a na wprost od bezpiecznika zobaczysz schody. Dziennik lezy na szczycie schodów - na beczce z odpadami biologicznymi.


Edward Bates: Eksperymenty 3/4 - audio

W nieco późniejszym etapie dotrzesz do znajomego obszaru, w którym stoczysz walkę z dwugłowym. Po walce trafisz do pomieszczenia pełnego rozczłonkowanych ciał, gdzie czekają duże drzwi, które zostaną po chwili automatycznie odblokowane. Dziennik znajdziesz po prawej w korytarzu zaraz za drzwiami.


Duncan Cole: Triumf Cole'a 4/4 - audio

Ostatnie nagranie w grze znajdziesz w futurystycznym pomieszczeniu zaraz za windą, którą pojedziesz na szczyt wieży po scence z Dani i Dr Mehler w laboratorium. Nagranie jest na jednym ze stołów po lewej stronie.

Zobacz także: The Callisto Protocol - dane biograficzne: dzienniki, implanty

Spis treści: The Callisto Protocol - Poradnik, Solucja

Read this next