Skip to main content
Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Remnant 2 - Invader: archetyp, umiejętności

Szczegółowy opis klasy Invader.

Klasa skupia się na zadawaniu olbrzymich obrażeń z krótkiego dystansu, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych okazji. Jest niezwykle szybka i jednocześnie bardzo podatna na obrażenia.

Rodzaj klasy: ukryta (można ją pozyskać w trakcie rozgrywki, wykonując określone czynności)


Na tej stronie:


Pasywne umiejętności

  • Shadow - użycie umiejętności aktywnej pozostawia za sobą wabik, który przyciąga ogień wroga przez 3 sekundy. Dodatkowo postać zyskuje 5% bonus do zadawanych obrażeń, którzy nie celują w gracza.
  • Shark - bieg przez 1 sekundę lub unik kumuluje jeden ładunek statusu Haste.Dzięki temu zwiększa obrażenia dystansowe i od broni białej o 0,7% przez 15 sekund. Można skumulować do 5 ładunków.
  • Loophole - zadawanie obrażeń dystansowych i wręcz wrogom przeciągniętym przez wabiki zapewnia 5% bonus do kradzieży życia.
  • Circumvent - zmniejsza koszt wytrzymałości uników i wślizgu o 10%.
  • Override - użycie reliktu zmniejsza przyciąganie uwagi wrogów o 25% na 10 sekund. Gdy umiejętność jest aktywna, następny unik pozostawia za sobą wabik, który utrzymuje się przez 4 sekundy.

Aktywne umiejętności

  • Void Cloak - przez 60 sekund postać automatycznie wykonuje perfekcyjny unik w przypadku otrzymania bezpośrednich obrażeń. Każdy automatyczny unik skraca ten czas o 33-100% w zależności od otrzymanych obrażeń. Unik przywołuje wabik na 3 sekundy.
  • Wormhole - postać teleportuje się w wybrane miejsce. Następny atak wręcz lub dystansowy zadaje 300% obrażeń. Przytrzymanie przycisku umiejętności pozwala podświetlić lokalizację lub pojawić się za wrogiem, jeśli jest on celem.
  • Reboot - tworzy "kopię zapasową" aktualnego zdrowia, wytrzymałości, ładunków reliktu, amunicji i efektów statusu i przechowuje ją przez 30 sekund. W tym czasie zyskujesz 15% bonus do prędkości ruchu i 10% do redukcji obrażeń. Ponowne naciśnięcie przycisku umiejętności przywraca stan z kopii zapasowe i na 3 sekundy przywołuje wabik.

Następnie: Remnant 2 - Engineer: archetyp, umiejętności

Spis treści: Remnant 2 - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Remnant 2 - Explorer: archetyp, umiejętności

Read this next