Skip to main content

Path of Exile - Mistrzowie, Master NPC

Mistrzowie NPC, Einhar, Niko, Alva, Jun, Zana.

W grze Path of Exile napotkamy kilkadziesiąt rozmaitych postaci niezależnych - kupców, postaci związanych z zadaniami czy wreszcie mistrzów. Ta ostatnia grupa to unikalni NPC, którzy powiązani są z mechanikami rozgrywki, które wprowadzane były do gry wraz z kolejnymi ligami.

W grze dostępnych jest łącznie 5 mistrzów:

  • Jun Ortoi (1) - pierwszy raz spotkamy ją podczas 9 aktu, a powiązana jest z mechaniką Immortal Syndicate.
  • Niko (2) - na górnika Niko trafić można w 4 akcie, podczas przemierzania kopalni. Powiązany jest on z systemem Delve, który opisany został w rozdziale Delve, kopalnie w akcie 4.
  • Alva Valai (3) - postać, na którą po raz pierwszy trafimy w akcie 7. Powiązana jest ona z systemem Temporal Incursion i Temple of Atzoatl - oba te zagadnienia wyjaśnione zostały w rozdziale Temple of Atzoatl, Incursion.
  • Zana (4) - Zanę spotkać możemy podczas epilogu, po ukończeniu głównej linii fabularnej. Powiązana jest ona z mechaniką Atlasu.
  • Einhar (5) - pierwszy z mistrzów, którego spotkać można w 2 akcie. Powiązany jest z systememami Menagerie i Beastcraafting. Opisane zostały one szczegółowo w rozdziale The Menagerie, polowania i bestie.

Każdą z tych postaci (nie licząc Zany, która pojawia się w prologu) spotkać możemy podczas głównej linii fabularnej, zaś po ukończeniu prologu możemy wykonywać dla nich zadania. Każdego z mistrzów można też zaprosić do swojej kryjówki - proces opisany został w rozdziale Hideout, jak odblokować kryjówkę.

Następnie: Path of Exile - Atlas of Worlds

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Path of Exile - Essence (esencje)

Read this next