Skip to main content

Path of Exile - Atlas of Worlds

Atlas, mapa, rozwijanie.

Atlas of Worlds to mechanika, do której otrzymujemy dostęp po ukończeniu prologu, czyli po przejściu całej kampanii fabularnej. Jest to mechanika end-game'u - służy do tego, by gracze zdobywali coraz to lepsze przedmioty i mogli podejmować się trudniejszych wyzwań. Dostęp do tej mechaniki uzyskuje się po ukończeniu zadania dla Officera Kiraca we wspomnianym prologu.

W kryjówce gracza umieszczony zostanie nowy mechanizm - Map Device (1) . Służy on do otwierania specjalnych portali do wydzielonych stref, w których gracz eliminować musi stwory i finalnie pozbyć się też bossa. Cały system przypomina trochę szczeliny z Diablo 3 - tereny są proceduralnie generowane, a gracz spotyka całą plejadę stworów, miszmasz ze wszystkich aktów.

By skorzystać z systemu map, trzeba wpierw zdobyć właśnie mapę (2) . Są to wyróżniające się na tle innych okrągłe przedmioty. Najeżdżając na nie kursorem, zyskamy o nich dodatkowe informacje, takie jak:

 • Map Tier - poziom mapy. Tych w grze jest łącznie 16, a im wyższy, tym lepsze nagrody, lecz także znacznie potężniejsze stwory do eliminacji.
 • Atlas Region - miejsce w Atlasie, w którym znajduje się mapa. Jest ono o tyle ważne, iż przechodzenie danych miejsc odblokowuje kolejne, które są z nimi połączone.
 • Item Quantity - ilość przedmiotów, które wypadać będą z wrogów. Im wyższa, tym więcej skarbów uda się pozyskać.
 • Item Rarity - rzadkość przedmiotów upuszczanych przez wrogów. Im wyższa, tym większa szansa na bardziej wartościowe skarby.
 • Monster Pack Size - zwiększenie ilości grup wrogów, które napotka się na mapie, co wprost przekłada się na ilość pozyskanych skarbów czy punktów doświadczenia.
 • Quality - jakość mapy. Im wyższa, tym lepsze ogólne parametry mapy. Podnosić ją można za pomocą przedmiotu Cartographer's Chisel.
 • Dodatkowe właściwości - każda mapa rangi innej niż zwykła (biała) będzie też posiadać szereg czynników wpływających na panujące tam warunki, jak wzmocnienie potworów, osłabienie gracza czy większa ilość przeciwników elitarnych. Im więcej i bardziej dotkliwsze wartości, tym lepsze pozostałe parametry mapy.

Korzystanie z Map Device

Gdy już uda się pozyskać mapę, wystarczy wejść w interakcję z Map Device. W dolnym polu nowego okna (3) umieścić można mapę oraz przedmioty, którymi można ją modyfikować - te zdobywa się także w trakcie oczyszczania map i brania udziału w zadaniach dla mistrzów. W górnej części okna (4) wybrać można też dodatkowy efekt - jak zwiększenie szansy na zdobycie lepszych skarbów czy wyrzucenie większej ilości esencji z wrogów.

Po wszystkim wystarczy kliknąć przycisk Activate (5) . Po kilku sekundach utworzone zostaną portale, przez które wejść można na mapę. Warto przy tym pamiętać, iż każdorazowa śmierć na mapie przywróci bohatera do kryjówki i zamknie jeden portal - gdy wszystkie zostaną zamknięte, nie będzie już można wrócić na mapę.

Celem gracza w obrębie mapy jest oczyszczenie jej z wszelkich wrogów, a także dotarcie do finalnego, unikalnego wroga. Przy pierwszej wizycie na mapie można także ukończyć zadanie dodatkowe, które wymagane jest do awansowania w dalsze części Atlasu - o czym za moment. Gdy wszyscy wrogowie zostaną wybici, można spokojnie wrócić do kryjówki i podjąć się kolejnego wyzwania.


Rozwijanie Atlas of Worlds

Pojedyncze mapy to jednak dopiero zalążek całej mechaniki Atlasu - ten rozwija się wraz z przebijaniem się przez kolejne mapy i wykonywaniem opcjonalnych zadań. By podejrzeć ekran Atlasu, nacisnąć należy klawisz G.

W nowo otwartym oknie znajdziemy całą mapę Atlasu. Początkowo nie ma tutaj zbyt wiele informacji, gdyż te odkrywają się wraz z oczyszczaniem nowych terenów. Ekran podzielony jest na kilka elementów:

 • Ścieżki prowadzące do nowych terenów - oczyszczając jedną mapę i wykonując tamtejsze zadanie, odkrywamy kolejny teren. Dla przykładu, po ukończeniu Museum (6) , odblokujemy dostęp do Vaal Pyramid (7) - od tego momentu, w czasie zwiedzenia map, będziemy mogli pozyskać mapę do właśnie tej lokacji.
 • Inwentarz (8) - w tej części znajdziemy specjalne przedmioty o nazwie Watchstones. Służą one do modyfikowania fragmentów Atlasu, by tereny map zyskały dodatkowe atrybuty.
 • Cytadele (9) - w tych miejscach umieszcza się opisane wyżej kamienie Watchstones. Każda podzielona jest na cztery kolory, odpowiadające kamieniom.
 • Misje Atlasu (10) - misje powiązane z 5 mistrzami (Niko, Einhar, Alva, Jun i Zana). Można podjąć się ich w ramach Atlasu - o czym w dalszej części tego rozdziału. Wyświetlana jest tutaj ilość misji dostępnych dla każdego mistrza.
 • Premia za zadania poboczne (11) - procentowa premia, która sprawia, iż gracz ma większą szansę na pozyskanie mapy wyższego poziomu. Każde ukończone zadanie poboczne zwiększa ją o 1%.

Rozwijanie Atlasu jest stosunkowo proste. Gracz oczyścić musi daną mapę, wykonując zadanie poboczne, po czym zyska dostęp do kolejnego terenu (wspomniane wyżej ścieżki). Co jakiś czas, po pokonaniu bossa, otwory się portal, który poprowadzi do obiektu o nazwie Watchstone Altar (12) . Po wejściu z nim w interakcję, odkryje się kolejna porcja Atlasu.


Wykonywanie misji dla mistrzów

Jak zostało wspomniane, w ramach Atlasu wykonywać możemy misje dla mistrzów. Nie różnią się one niczym od tych, w których bierze się udział podczas wędrówki przez akty - Einhar będzie więc chciał schwytać bestie, Niko pozyskać rudę metalu, a Alva otworzyć portal do Temporal Incursion. Różnica jest jednak taka, iż sami możemy kontrolować, kto pojawi się w obrębie mapy.

By rozpocząć misję dla mistrza, należy wejść z nim w interakcję i wybrać opcję dialogową Atlas Mission (13) . Otworzy to identyczne okno jak w przypadku interakcji z Map Device - po wciśnięciu przycisku Activate, otworzy się normalna mapa lokacji, a wewnątrz niej natrafimy po prostu na danego mistrza.

By nie było jednak zbyt prosto, każdy z mistrzów zlecić może limitowaną ilość misji. Gracz codziennie otrzymuje po 1 misji dla każdego mistrza, a wraz z każdą ukończoną mapą ma on też szansę na uzyskanie 1 misji dla losowego mistrza.

Następnie: Path of Exile - Blight, Tower Defense

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Path of Exile - Mistrzowie, Master NPC

Read this next