Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - uprawa: przechowywanie plonów i surowców, korzystanie z pociągu

Magazynowanie zbiorów w wewnętrznych i zewnętrznych magazynach oraz ich sprzedaż za pomocą pociągu towarowego.

W silosach, które możemy zbudować na terenie naszego gospodarstwa, możemy przechowywać wybrane rośliny: pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, słoneczniki i soję. Do pozostałych służą zewnętrzne magazyny np. silosy kolejowe. Pamiętajmy, że budynki mają ograniczoną pojemność i możemy być zmuszeni do korzystania z zewnętrznych magazynów, jeżeli nie chcemy rozbudowywać gospodarstwa.

Aby załadować np. pszenicę do silosu lub do zewnętrznego magazynu, musimy podjechać na rampę, która znajduje się obok konstrukcji. Gdy ustawimy się w wyznaczonym miejscu, pojawi się komunikat (1) o możliwości wyładowania materiału kombinacją RB + Y / R1 + trójkąt. Jeżeli chcemy pobrać plony z silosu lub magazynu, musimy wcisnąć lewy analog, żeby rozpocząć napełnianie.

Przechowywane w silosach kolejowych plony możemy załadowywać do wagonów pociągu towarowego, a następnie przewozić do punktów skupu ulokowanych wzdłuż linii kolejowej. Sterowanie pociągiem ograniczone jest do jazdy do przodu i do tyłu oraz zatrzymywania i załadunku/wyładunku plonów.

Aby załadować wagony pociągu, musimy wjechać na teren obiektu, gdzie przechowujemy plony i wcisnąć lewy analog (2). Po załadunku możemy ruszyć w drogę do skupu i tam sprzedać plony za pomocą kombinacji RB + Y / R1 + trójkąt. W ten sam sposób możemy przetransportować i wyładować plony (3) w innym magazynie zewnętrznym.

W strychu na siano możemy umieścić trawę i siano. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tymczasowo przechowywali plony czy nawozy na przyczepach. Choć np. trzcinę cukrową możemy trzymać na ziemi, do jej magazynowania możemy zakupić specjalny wóz przeładunkowy, np. ANNABURGER FieldLiner HTS 31.06. To narzędzie znajdziemy w kategorii Narzędzia / Przyczepy. Inne wozy tego typu są wymienione w kategorii Narzędzia / Wozy przeładunkowe.

Gnojowicę i kompost możemy przechowywać w specjalnym zbiorniku terenowym, np. Garant Kotte FRC, dostępnym w kategorii Narzędzia / Zbiorniki gnojówki. Mleko oraz wodę można trzymać w specjalnych cysternach, które znajdziemy w kategorii Narzędzia / Zwierzęta.


Komentarze