Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - uprawa: nawożenie i dbanie o efektywność upraw

Stosowanie nawozów w uprawie roli oraz ich wpływ na wielkość plonów.

Aby zachować wysoką efektywność upraw, powinniśmy stosować nawozy. Możemy je podzielić w zależności od źródła pochodzenia na:

 • nawozy sztuczne - nawóz płynny (palety) lub stały (worki) ze Sklepu, wapno
 • nawozy odzwierzęce - gnojowica, obornik
 • nawozy naturalne - kompost, rzodkiew oleista (międzyplony)

W nawozy sztuczne zaopatrzymy się w Sklepie. W kategorii Obiekty / Worki typu Bigbag znajdziemy worki z nawozem w cenie 1600€ o objętości 1000 litrów. Zwróćmy uwagę na ikonę symbolizującą ten rodzaj nawozu - jest to piktogram worka. W tej samej kategorii znajdziemy worki z wapnem o pojemności 2000 litrów, kosztujące 450€.

Część maszyn korzysta z nawozów w workach, a inne wymagają substancji płynnej, która jest magazynowa na palecie. Nawóz płynny jest dostępny w zakładce Obiekty / Palety. Posiada symbol kanistra i kosztuje 2400€ za 2000 litrów.

Szczególnym rodzajem nawozu jest rzodkiew oleista. Za pomocą tej rośliny korzystamy z tzw. międzyplonów. Po udanych zbiorach przygotowujemy pole pod zasiew, siejemy rzodkiew, a po jej wyrośnięciu dokonujemy zaorania ziemi (1). Dzięki temu wzbogacamy glebę o cenne substancje, które wpłyną na wielkość naszych przyszłych plonów.

To, czy wybrane pole wymaga nawożenia wapnem, zobaczymy w widoku Mapy lub w oknie informacyjnym pola. Poza wapnem pozostałe nawozy są opcjonalne, dlatego nie zobaczymy komunikatu o ich. Nawożenie możemy przeprowadzić dedykowanymi urządzeniami lub np. kultywatorami z taką funkcjonalnością. Każdy rodzaj nawozu może być stosowany w jednej lub kilku maszynach. Podział narzędzi do nawożenia przedstawia się następująco:

 • opryskiwacz samobieżny - nawóz stały lub nawóz płynny (w zależności od modelu)
 • opryskiwacz podłączany do ciągnika - nawóz płynny (paleta)
 • opryskiwacz nawozowy podłączany do ciągnika - nawóz stały (worki) i wapno (w zależności od modelu)
 • inne (maszyny 2w1): głębosze, kultywatory, siewniki, sadzarki - nawóz stały (worki)
 • rozrzutnik obornika - obornik
 • zbiornik gnojówki - gnojowica, kompost

Wybór odpowiedniej maszyny do nawożenia nie jest prosty. Z pewnością będziemy potrzebować rozrzutnika do wapna (2). Użycie pozostałych nawozów zależy od m.in. tego, czy jesteśmy skłonni zainwestować w kolejne narzędzia lub skupić się na rozwiązaniach 2w1. Za pomocą opryskiwaczy możemy zarówno usuwać chwasty, jak i nawozić pola. Rozrzutniki nawozów odzwierzęcych nie są narzędziami tak uniwersalnymi.

Nawozy stałe (w workach) możemy wykorzystywać w wybranych modelach głęboszy czy siewników. Wydajność tych maszyn jest na tyle niska w stosunku do dedykowanych narzędzi do nawożenia, że w wielu przypadkach nie warto brać ich pod uwagę.

Gnojowicę i obornik wytwarzają krowy i świnie - ten ostatni tylko wtedy, gdy dostarczamy zwierzętom podściółki ze słomy. Kompost uzyskamy w Biogazowni po przetworzeniu kiszonki, a więc z bel siana czy przetworzonych plew.

Zwróćmy także uwagę na fakt, że poza wapnem i rzodkwią oleistą, wszystkie inne nawozy mają tę samą efektywność. Dlatego nie zawsze ma sens ekonomiczny np. produkcja obornika, wymagająca hodowli i bel słomy.

Czynność nawożenia wygląda w wielu przypadkach tak samo. Przed rozpoczęciem prac musimy napełnić zbiornik narzędzia przy użyciu np. palety z nawozem(3). W zależności od rodzaju maszyny możemy mieć do czynienia z pojazdem samobieżnym lub urządzeniem przyczepianym do ciągnika.

Po napełnieniu narzędzia udajemy się we właściwe miejsce i rozkładamy oraz opuszczamy maszynę, jeżeli tego wymaga. Kolejnym krokiem jest jej uruchomienie i rozpoczęcie nawożenia przez wjechanie na pole. Do tej czynności, podobnie jak w wielu innych przypadkach, możemy oddelegować pracowników. Kiedy zakończą nawożenie, automatycznie kończą pracę.


Zwiększanie i zmniejszanie plonów

Stosując m.in. nawozy, mamy szansę na zwiększanie wielkości naszych plonów. Do czynników mających wpływ na wielkość zbiorów zaliczamy:

 • nawożenie wapnem po każdych 3. zbiorach - wzrost plonów o 15%
 • wcześniejsze zastosowanie rzodkwi oleistej jako zielonego nawozu (międzyplony) - wzrost plonów o 30%
 • dwukrotne nawożenie w trakcie wzrostu roślin - wzrost plonów o 25% za każdym razem
 • obecność chwastów - spadek plonów o 20%
 • brak orki po każdym zbiorze kukurydzy, ziemniaków, buraków i trzciny - spadek plonów o 15%.

O autorze

Martyna Wiśniewska

Contributor

Komentarze