Skip to main content
Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Fallout 76 - hakowanie terminali i komputerów

Jak złamać zabezpieczenia.

Nie minie dużo czasu zanim trafimy na pierwszy zabezpieczony komputer w Fallout 76. Możemy wtedy podjąć próbę złamania zabezpieczeń. Hakowanie działa praktycznie tak samo, jak w Fallout 4.mJeśli nigdy nie graliście w poprzednią odsłonę cyklu, już spieszymy z wyjaśnieniem. Hakowanie jest bowiem dalekie od intuicyjnego.

Kiedy uruchomisz zablokowany komputer, na ekranie zostaną wyświetlone różnego rodzaju znaki oraz słowa. Kluczowe są właśnie te ostatnie, ponieważ jedno z nich otwiera dostęp do komputera. Na górze są natomiast wyświetlone kwadraty symbolizujące ilość prób odgadnięcia hasła, jaką możesz podjąć. Na ogół są to cztery próby. Jeśli nie uda ci się odgadnąć właściwego słowa, to komputer zostanie czasowo zablokowany. Będziesz mógł potem podjąć ponowną próbę hakowania, ale z zupełnie nowym zestawem haseł.

W jaki sposób odgadnąć właściwe słowo? Wybierz jedno z nich na ekranie. Jeśli dopisze ci szczęście, to trafisz za pierwszym razem. W innym przypadku z prawej strony wyświetli się cyfra. Oznacza ona jakie litery i w których miejscach pokrywają się w wybranym słowie z właściwym hasłem.

Może brzmi to nieco skomplikowanie, dlatego posłużmy się przykładem. Powiedzmy, że hasłem odblokowującym komputer jest wyraz „Names". Nie wiemy tego, dlatego z dostępnych słów wybieramy „Empty". Ponieważ w obydwu wyrazach jedna litera nie występuje w tym samym miejscu, dlatego z prawej strony pojawi się cyfra 0. Wybieramy drugi wyraz - „Marks". Z prawej strony wyświetli się cyfra 2, ponieważ pokrywają się litery „A" oraz „S" - w jednym i drugim wyrazie są na tych samych miejscach, czyli na drugim i piątym.

Oczywiście w rzeczywistości nie wiemy, które litery się pokrywają, ponieważ jedyną wskazówką jest cyfra. Możemy jednak na tej podstawie wysnuć wniosek, że jest to wyraz zbliżony budową do „Marks", a nie do wybranego wcześniej „Names". Możemy zatem spróbować wybrać wyraz „Names", które w tym przypadku okaże się hasłem.

Warto mieć tu na uwadze, że podpowiedź stanowi również cyfra „0", ponieważ na jej podstawie możemy wysnuć wniosek, że słowo będące hasłem w żaden sposób nie może przypominać wypróbowanego słowa. Trzeba tu zaznaczyć, że gdy włamujesz się do komputera, wrogowie cały czas mogą cię atakować.

Ważna uwaga: przed rozpoczęciem hakowania najlepiej dokładnie przeszukać znaki na ekranie terminalu w poszukiwaniu wszelkich nawiasów otwierających, czyli (, [, {. Po zlokalizowaniu znaku warto najechać na nieco kursorem - jeśli podświetli się cały ciąg razem z nawiasem zamykającym, należy kliknąć. W ten sposób usuwamy jedno błędne hasło z ekranu lub resetujemy dostępną liczbę prób.

Spis treści: Fallout 76 - Poradnik, Solucja

Read this next