Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Borderlands 3 - Guardian Rank i Guardian Rewards

Nowe zdolności bohaterów gry.

Guardian Rank to nowy sposób na zdobywanie kolejnych poziomów, który odblokujemy dopiero po zakończeniu wątku głównego Borderlands 3. Dzięki kolejnym Guardian Rank zyskamy możliwość inwestowania w Bonus Stats. Te ostatnie pozwolą na zdobycie istotnej przewagi nad przeciwnikami, zwłaszcza gdy gramy w trybie Mayhem Mode.

Poza Bonus Stats otrzymamy specjalne nagrody, jeżeli zainwestujemy odpowiednią liczbę Guardian Tokens w konkretny typ Bonus Stats. Aby podejrzeć Guardian Rank, wchodzimy do menu postaci i wybieramy piątą zakładkę o nazwie Guardian Rank.

Po odblokowaniu Guardian Rank zobaczymy purpurowy pasek nad zwykłym paskiem doświadczenia. Doświadczenie w ramach Guardian Rank otrzymujemy po wypełnieniu każdej czynności, która nagradza zwykłym doświadczeniem. Zatem realizujemy misje poboczne, próbujemy sprostać wyzwaniom (challenges) czy po prostu eliminujemy wrogów.

Po wypełnieniu paska otrzymamy Guardian Token. Korzystamy z niego, aby zdobyć premię Bonus Stats. Te ostatnie są podzielone na trzy zestawy, które skupiają się na innych aspektach przetrwania w Borderlands 3. Wyróżniamy kategorie:

 • Enforcer: kładzie nacisk na współczynniki związane z zadawaniem obrażeń
 • Survivor: wiąże się z zdolnościami defensywnymi
 • Hunter: skupia się na wzbogaceniu możliwości bojowych

Za każdym razem, gdy zdobędziemy Guardian Token, wybieramy jeden czynnik. Mamy do wyboru po dwa czynniki na każdy zestaw.


Lista Bonus Stats

Enforcer:

 • Gun Damage - obrażenia zadawane bronią
 • Critical Damage - obrażenia krytyczne
 • Grenade Damage - obrażenia od granatów
 • Gun Fire Rate - szybkostrzelność broni
 • Melee Damage - obrażenia wręcz
 • Vehicle Damage - obrażenia od pojazdów

Survivor:

 • Max Health - maksymalne zdrowie
 • Shield Recharge Rate - wskaźnik ładowania tarczy
 • Shield Capacity - pojemność tarczy
 • FFYL (Fight for Your Life) Movement Speed - szybkość poruszania się w trakcie Fight for Your Life
 • FFYL (Fight for Your Life) Duration - czas trwania Fight for Your Life
 • Shield Recharge Delay - opóźnienie ładowania tarczy

Hunter:

 • Accuracy - celność
 • Action Skill Cooldown - czas odnowienia Action Skill
 • Luck (Rare Drop Rate) - szansa na łup
 • Recoil Reduction - redukcja odrzutu broni
 • Reload Speed - szybkość przeładowania

Guardian Rewards

Guardian Rewards to dodatkowe nagrody, które otrzymujemy za wydawanie Guardian Tokens. Każdy zestaw Bonus Stats ma własny zestaw Guardian Rewards, na który składają się zdolności pasywne i kosmetyka. W widoku Guardian Rank listę nagród znajdziemy po prawej stronie.

Aby odblokować Reward, musimy wydać odpowiednią liczbę Guardian Token w zestawie Bonus Stats. Przykładowo, do odblokowania Leather and Regret Weapon Skin musimy wybrać 10 razy Bonus Stat z zestawu Survivor.


Lista Guardian Rewards

Enforcer

 • Red Sands Weapon Skin - 10 tokenów
 • Inner Fury: dodaje 10% do obrażeń zadawanych bronią do każdych strzałów w trakcie Fight for Your Life - 15 tokenów
 • Overkill: nadwyżka obrażeń, która pozostała po zabiciu przeciwnika, przechodzi do kolejnego ataku - 25 tokenów
 • Urban Blammo Player Skin - 35 tokenów
 • C-C-Combo: bonus 2% do obrażeń zadawanych bronią na 1 sekundę na każdy slot - 50 tokenów
 • Hollow Point: zabicie przeciwnika ciosem krytycznym powoduje eksplozję - 75 tokenów

Survivor

 • Leather and Regret Weapon Skin - 10 tokenów
 • Resilient: po udanym Fight for Your Life pełne przywrócenie zdrowia i tarcz - 15 tokenów
 • Dead Man's Hand: w trakcie Fight for Your Life nie ma kar za celowanie i pozwala na celowanie w dół - 25 tokenów
 • Hex Bolts Player Skin - 35 tokenów
 • Shield Reboot: pokonanie przeciwnika uruchamia regenerację tarcz - 50 tokenów
 • Emergency Response: poprawia stopień i opóźnienie ładowania tarczy w oparciu o ilość brakującego zdrowia - 75 tokenów

Hunter

 • Dead Set Weapon Skin - 10 tokenów
 • Bullet Collector: przy zbieraniu amunicji otrzymujemy jej o 15% więcej - 15 tokenów
 • Tag and Frag: przywraca granat co każde 10 eliminacji - 25 tokenów
 • Burning Bright Player Skin - 35 tokenów
 • Topped Off: wskaźnik czasu odnowienia Action Skill wzrasta, gdy tarcze są pełne - 50 tokenów
 • Treasure Hunter: bonus do szczęścia na 10 sekund po każdej eliminacji - 75 tokenów

Następnie: Borderlands 3 - tryb True Vault Hunter, jak włączyć

Spis treści: Borderlands 3 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Borderlands 3 - Eridium, jak niszczyć kryształy

O autorze
Komentarze