Skip to main content

The Medium - opuszczanie ciała: jak korzystać, zagrożenia

Poruszanie się w postaci duchowej, wyjście z ciała.

Bohaterka The Medium, Marianne, posiada wiele zdolności nadprzyrodzonych, ale wyróżnia ją jedna - możliwość opuszczenia ciała. Przejście w stan duchowy pozwoli ci rozwiązać wiele zagadek w grze, jednak niesie ze sobą spore ryzyko - o czym w niniejszym rozdziale.

Zdolność opuszczenia ciała odblokujesz automatycznie tuż po dotarciu do hotelu Niwa, w trakcie jazdy windą na górę. Od tego momentu będziesz mógł aktywować ją przytrzymując klawisz F (przycisk B w przypadku wersji na konsolę Xbox).

Dzięki tej zdolności przedostaniesz się przez przejścia, które są otwarte (1) w świecie duchowym, lecz zamknięte (2) w świecie materialnym, co posłuży ci do rozwiązania wielu zagadek środowiskowych. Do ciała możesz też wrócić w dowolnym momencie, przytrzymując ten sam przycisk.

By nie było jednak zbyt łatwo, forma ta ma jedno istotne ograniczenie - limit czasu. Marianne jest w stanie poruszać się po za swoim ciałem przez kilkadziesiąt sekund. Z każdą kolejną chwilą jej postać duchowa (3) będzie zanikać. Jeśli ten stan utrzyma się zbyt długo, dusza na stałe odłączy się od bohaterki, co zaowocuje jej natychmiastową śmiercią.

Z tego powodu musisz cały czas monitorować jej stan - jeśli postać zbyt mocno się rozmyje, wróć do ciała i opuść je jeszcze raz, by zresetować limit czasu.

Następnie: The Medium - energia postaci: jak odnawiać

Spis treści: The Medium - Poradnik, Solucja

Poprzednio: The Medium - wymagania na PC

Read this next