Skip to main content

Valheim - kody, tipsy i komendy konsoli

Nieśmiertelność, życie, latanie - zobacz, jak użyć kodów.

Mimo że Valheim jest grą zaprojektowaną pod multiplayer, to pozwala na korzystanie z szerokiego wachlarza kodów. Wszystkie dostępne cheaty, wraz z objaśnieniami, zamieszczamy poniżej.

Na początek najważniejsza informacja: kodów można używać zarówno w trybie singleplayer, jak i na serwerze z wieloma graczami, jednak w drugim przypadku oszustwa może aktywować tylko host (gospodarz) serwera lub inna osoba z takimi uprawnieniami.

Zobacz: Valheim - poradnik i najlepsze porady


Na tej stronie:


Kody do Valheim - jak używać

Aby korzystać z kodów w Valheim, musisz aktywować wiersz poleceń, który domyślnie jest wyłączony. Aby go włączyć:

 1. otwórz Steam
 2. otwórz Bibliotekę i kliknij prawym przyciskiem myszy na Valheim na liście gier
 3. wejdź we Właściwości
 4. na dole, w sekcji Opcje uruchamiania, wpisz w okno „-console” (bez cudzysłowu) i zamknij okno

Włącz teraz grę i naciśnij F5, a zobaczysz wiersz poleceń. Wpisz tam „devcommands” (bez cudzysłowu), a zobaczysz informację o włączeniu cheatów.

Teraz możesz już używać poniższych komend, wpisując je w wiersz poleceń i naciskając Enter. Wiersz poleceń zamykamy tym samym przyciskiem, F5.

Niektóre komendy nie wymagają wpisania „devcommands”, ale służą one raczej zarządzaniu serwerem niż oszukiwaniu. Umieściliśmy je w osobnej sekcji.

Wpisując kody, nie stosuj nawiasów kwadratowych - umieszczamy tylko po to, żeby symbolizować zmienne (na przykład liczby).

Uwaga: dawniej, by aktywować kody, należało wpisać „imacheater”, ale ta metoda już nie działa.


Kody na nieśmiertelność, życie, godmode i inne

 • devcommands - włącza dostęp do kodów
 • spawn [nazwa przedmiotu] [liczba sztuk] [poziom] - materializuje wybrany przedmiot. Więcej informacji na drugiej stronie
 • debugmode - włącza lub wyłącza Creative Mode (Tryb Kreatywny). Więcej informacji poniżej
 • god - włącza lub wyłącza God Mode (nietykalność, zabijanie jednym ciosem)
 • heal - leczy do pełni życia
 • killall - zabija wszystkich przeciwników w okolicy
 • ghost - włącza lub wyłącza tryb, w którym przeciwnicy cię ignorują
 • freefly - włącza lub wyłącza tryb swobodnego przemieszczania kamery (latania „dronem”)
 • puke - resetuje najedzenie, zmniejszając życie i kondycję do domyślnych wartości
 • raiseskill [umiejętność] [liczba poziomów] - zwiększa poziom wskazanej umiejętności o daną liczbę poziomów
 • resetskill [umiejętność] - resetuje poziom umiejętności do zera
 • resetcharacter - usuwa wszystkie przedmioty z ekwipunku i obniża poziomy umiejętności do zera
 • hair - na stałe usuwa włosy
 • beard - na stałe usuwa brodę
 • model [0-1] - zmienia model postaci na męski lub kobiecy
 • exploremap - odkrywa całą mapę
 • resetmap - zakrywa całą mapę
 • wind [kąt 0-360] [siła 0-1] - ustala kierunek i siłę wiatru
 • resetwind - resetuje wiatr do domyślnych wartości
 • tod [0-1] - ustala porę dnia. 0 i 1 to północ, a np. 0.5 to południe
 • tod -1 - resetuje porę dnia do domyślnej
 • skiptime [liczba sekund] - przeskakuje do przyszłości
 • sleep - przeskakuje do kolejnego dnia
 • tame - ujarzmia wszystkie pobliskie zwierzęta, które da się ujarzmić
 • removedrops - usuwa wszystkie źródła przedmiotów w okolicy
 • event [nazwa] - zaczyna wybrane wydarzenie, np. „event wolves”
 • stopevent - zatrzymuje aktualne wydarzenie
 • randomevent - zaczyna losowe wydarzenie
 • players [num] - ustala poziom trudności gry na podstawie liczby graczy. 1 gracz = domyślny. 0 resetuje wartość
 • ffsmooth [0-1] - włącza lub wyłącza wygładzanie obrazu przy poruszaniu się odblokowaną kamerą
 • setkey [name] - ustala nowy klucz globalny
 • resetkeys [name] - resetuje wskazany klucz
 • listkeys - wyświetla listę kluczy
 • env [env] - przełącza element otoczenia na tryb deweloperski
 • resetenv - resetuje tryb deweloperski
 • dpsdebug - wyświetla wskaźnik obrażeń na sekundę
 • pos - wyświetla koordynaty pozycji
 • goto [x],[z] LUB goto [x],[y],[z] - teleportuje cię do wybranych koordynatów
 • location - ustala nową lokację odrodzenia

Zarządzanie serwerem (niezwiązane z oszukiwaniem)

 • help - pokazuje listę dostępnych komend
 • save - zmusza grę do zapisu
 • ping - pinguje serwer i pokazuje opóźnienie w milisekundach
 • info - pokazuje informacje związane z systemem
 • lodbias [0-5] - ustala odległość rysowania obiektów. Wpisanie komendy bez liczby resetuje odległość do domyślnej
 • kick [imię/IP/ID] - wyrzuca gracza z serwera
 • ban [imię/IP/ID] - banuje gracza z serwera
 • unban [imię/IP/ID] - zdejmuje bana z gracza
 • banned - pokazuje listę graczy zbanowanych na tym serwerze

Tryb kreatywny - latanie, nieograniczone budowanie i crafting

Aby włączyć tryb kreatywny, wpisz „debugmode” (bez cudzysłowu) w wiersz poleceń. Musisz najpierw włączyć kody poprzez wpisanie „imacheater”.

Z włączonym trybem kreatywnym, możesz:

 • Nacisnąć Z, by latać
 • Nacisnąć K, by zabić wszystkich przeciwników w okolicy
 • Nacisnąć B, by wejść w tryb No Placement Cost. Ten tryb sprawia, że możesz reperować całe wyposażenie bez stołu warsztatowego i wytworzyć wszystkie dostępne w grze przedmioty bez użycia zasobów

W grze można również ustawić przed sobą dowolny przedmiot, obiekt lub przeciwnika za pomocą kodów. Wystarczy użyć odpowiedniej nazwy z listy, którą znajdziesz na następnej stronie: Valheim - kody: przywoływanie przedmiotów i przeciwników