Skip to main content

Path of Exile - system Metamorph

Wszystko o systemie Metamorph, zbieranie organów i tworzenie potworów.

Mechanika Metamorph to jedna z nowości w grze Path of Exile dodana po premierze. Dzięki niej gracze tworzyć mogą unikalne, zmiennokształtne stwory, które w momencie śmierci wyrzucić mogą wartościowe przedmioty, między innymi służące do modyfikowania biżuterii (pierścienie i amulety).

Mechanika staje się aktywna na dowolnej mapie (oprócz miejsc, w których nie da się walczyć, jak miasta). W obrębie danej lokacji wyznaczonych zostanie kilkanaście potworów, których eliminacja pozwala pozyskać jeden z pięciu organów - Brain, Eye, Heart, Liver i Lung. Potwory upuszczające organy oznaczone są na mapie przy pomocy specjalnej ikonki (1) .

Organów nie trzeba zbierać - wystarczy zabić potwora, który jest z nim powiązany. Same organy dzielą się też na kilka kategorii pod względem jakości. Zwykłe, oznaczone białym kolorem, wypadają z normalnych przeciwników, niebieskie z wrogów zabarwionych na niebiesko, żółte z rzadkich stworów, a pomarańczowe z przeciwników unikalnych, o własnym imieniu, bądź bossów.

Gdy uda się zebrać po jednym organie z każdej z pięciu wspomnianych grup, będzie można przystąpić do tworzenia potwora, Metamorpha. W tym celu kliknąć należy na przycisk widoczny u dołu ekranu (2) , nad paskiem doświadczenia, by przywołać NPC, Tane Octavius. Samą postać można zignorować, trzeba natomiast wejść w interakcję z obiektem, który został z nim przyzwany - Construct Metamorph.

Otworzy to nowe okno służące do tworzenia potwora. Widoczne będą tutaj wszelkie pozyskane organy. Trzeba umieścić je w wolnych miejscach (3) widocznych w prawej części okna. Gdy wszystkie wolne miejsca zostaną zajęte, będzie można stworzyć stwora, klikając na przycisk Create (4) . Po kilku sekundach pojawi się Metamorph, którego trzeba będzie zabić.

Co ciekawe, potwór przyjmuje zdolności (5) z organów, które wykorzystane były do jego stworzenia. Podejrzeć to można jeszcze na ekranie tworzenia stwora, najeżdżając na dany organ. Co ważne, potwór co kilka sekund się zmienia, zyskując inne zdolności. Wśród parametrów opisujących dany organ znaleźć można także takie, które oferują dodatkowe przedmioty czy walutę - organy należy więc wybierać w taki sposób, by za zabicie stwora zyskać możliwie najwięcej.

W każdej strefie przywołać można jednego Metamorpha - po jego zabiciu mechanika zostanie tymczasowo dezaktywowana. Jednakże, po kilkunastu minutach można wejść ponownie do lokacji i rozpocząć cały proces od nowa.

Następnie: Path of Exile - klasy postaci: różnice, wady, zalety

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Path of Exile - interfejs, ekran: znaczniki i ikony

Read this next