Skip to main content

Manor Lords - zamożność regionu, podatki, skarbiec

Jak zarabiać pieniądze i zdobywać złoto.

Walutą w Manor Lords jest tak zwana Zamożność regionu. Wykorzystasz ją w handlu, będzie ci potrzebna również do ulepszania budynków mieszkalnych na trzeci poziom oraz na zakup dobudówek, jak warsztaty rzemieślnicze czy przydziałowe ogródki. Możesz z jej pomocą skorzystać z pomocy najemników.


Na tej stronie:


Zamożność regionu, złoto

Pierwszy sposób na zwiększenie zamożności to system podatkowy. Każda rodzina przebywająca na parceli na poziomie drugim, odprowadza do skarbca złoto, a dokładnie jedną sztukę na miesiąc. Liczba ta będzie wzrastać - na trzecim poziomie będą to już dwie monety. Jest to powolny sposób na zdobywanie zamożności, lecz pasywny i niewymagający.

Jeśli wybudujesz dobudówkę mieszkalną na parceli, zamieszkają tam dwie rodziny. Gdy ulepszysz parcelę, obie familie będą zobligowane do płacenia podatku. W ten sposób zaoszczędzisz miejsce oraz surowce potrzebne do ulepszania budynków.

Największe ilości złota zdobędziesz na handlu. Możesz zacząć od sprzedaży na przykład desek już w pierwszym roku, by pokryć bieżące potrzeby. Im bardziej zaawansowane przedmioty, tym więcej są warte - szczególnie uzbrojenie i pancerze.


Podatki i skarbiec

Zamożność regionu w rzeczywistości oznacza pieniądze ludu, którymi możesz jednak zarządzać w pewnym stopniu, choćby do wspomnianego handlu. Gdy jednak wybudujesz posiadłość, będziesz mógł pozyskiwać pieniądze do własnego skarbca. Nimi to możesz zatrudniać najemników czy prowadzić negocjacje z użyciem waluty z władcami innych ziem.

By ustalić podatki, wejdź w budynek posiadłości i przejdź na trzecią zakładkę. Tu znajdziesz listę dostępnych form opodatkowania pozyskiwanych z różnych form działalności: handlu, posiadania gruntu i inne. Rozliczenie następuje pod koniec miesiąca. U dołu okna ujrzysz wpływ poboru złota do skarbca na aprobatę mieszkańców.

Dziesięcina jest nietypowym rodzajem podatku, bowiem odprowadzana jest w formie żywności na cele kościelne. Zamiast poprawy sytuacji skarbca, powoduje ona zwiększenie Wpływów.

Następnie: Manor Lords - hodowla zwierząt, pastwiska, owce

Spis treści: Manor Lords - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Manor Lords - warsztaty rzemieślnicze, tworzenie broni, ubrań

Read this next