Skip to main content

Manor Lords - warsztaty rzemieślnicze, tworzenie broni, ubrań

Czym zajmują się i jak budować warsztaty rzemieślnicze.

Rzemieślnicy to istotna grupa w Manor Lords. Zajmują się oni wytwarzaniem określonych dóbr w swoich domach. Niektóre zakłady możesz budować jako miejsca pracy, w których zatrudnisz kilka rodzin. Inne profesje, jak krawiec, muszą znajdować się w domu rzemieślnika. W tym miejscu dowiesz się, jak zbudować warsztaty rzemieślnicze i produkować takie dobra, jak broń czy ubiór.


Na tej stronie:


Warsztat rzemieślniczy - jak zbudować

By założyć warsztat rzemieślniczy, musisz postawić dom z przybudówką. To ona stanie się przydomowym zakładem rzemieślnika. Wcześniej jednak musisz ulepszyć parcelę na drugi poziom. Wtedy to odblokowane zostaną warsztaty, gdy klikniesz w budynek i ikonę plusa w górnym panelu.

Budowa zakładu zastąpi ogródek lub inną pomniejszą dobudówkę i uniemożliwi rzemieślnikowi podejmowanie się innych prac poza domem. Pamiętaj, że niektóre produkty można tworzyć w wybudowanych budynkach, inne zaś jedynie w tak skonstruowanych domowych warsztatach.

WSKAZÓWKA: jeśli na parceli znajduje się przybudówka mieszkalna i zamienisz mieszkanie w warsztat rzemieślniczy, obie rodziny staną się rzemieślnikami. Możesz w ten sposób zaoszczędzić pieniądze i miejsce, gdy masz zamiar utworzyć więcej niż jeden warsztat.


Lista warsztatów i co wytwarzają

Spożywcze:

  • Przybudówka piekarni - rzemieślnik wytwarza chleb dwukrotnie wydajniej niż robi to budynek Piec chlebowy (w nim jednak możesz zatrudnić kilka rodzin jednocześnie). Technologia wymaga odblokowania w oknie rozwoju (Piekarnictwo w górnej gałęzi)
  • Przybudówka browaru - produkuje słód z jęczmienia wymagany do produkcji piwa. Tą samą rolę spełnia budynek Słodownia

Odzienie:

  • Warsztat kaletniczy - wytwarza buty używając skóry
  • Warsztat krawiecki - pozwala tworzyć przeszywanice (z dwóch kawałków płótna), ubrania (płótno i barwnik) i płaszcze (te wymagają sztuki przędzy pozyskanej z wełny i sztuki barwnika z jagód)

Broń i pancerz:

  • Warsztat kowalski - produkuje w zależności od wyboru: narzędzia, broń ręczną, włócznie, broń drzewcową. Dwie ostatnie wymagają desek, zaś wszystkie - sztabek żelaza wytopiony z rudy w Dymarce
  • Warsztat łuczarski - wytwarza łuki bojowe z desek
  • Warsztat stolarski - pozwala tworzyć: części drewniane, duże tarcze i małe tarcze. Jedynie małe tarcze zużywają jedną deskę, gdy dwa pozostałe produkty - po dwie na sztukę towaru
  • Warsztat płatnerski - wytwarza zbroje. Wymaga odblokowania w oknie rozwoju (Zbrojmistrzostwo z dolnego drzewka). Tworzy hełmy (1 sztabka), zaś po odblokowaniu kolejnych technologii kolczugi za 2 sztabki (Zaawansowane zbrojmistrzostwo) i zbroje płytowe za 8 sztab (Nowoczesne zbrojmistrzostwo)

Następnie: Manor Lords - choroby i leczenie

Spis treści: Manor Lords - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Manor Lords - zima, jak przetrwać

Read this next