Skip to main content
Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Manor Lords - hodowla zwierząt, pastwiska, owce

Jak kupować i sprzedawać zwierzęta oraz pozyskiwać z nich surowce.

Manor Lords umożliwia hodowlę zwierząt. Wersja Early Access skupia się wyłącznie na owcach, kurach oraz kozach. Kury znoszą jaja, zaspokajając potrzebę głodu, hodowla kóz generuje skóry oraz możesz przerobić je na mięso w rzeźniach. Obie hodowle możesz założyć przy parcelach posiadających miejsce na dobudówkę. Wielkość dobudówki nie ma znaczenia.

Hodowla owiec pozwoli ci pozyskać wełnę. Najpierw zbuduj pastwisko i wybuduj Faktorię handlarza żywizną i zatrudnij w niej rodzinę. Nabądź owce lub tańsze jagnięta, które jednak będą musiały dorosnąć nim zaczną generować wełnę. By tego dokonać, wybierz Przywóz [1] przy wybranym gatunku i ustal, ile zwierząt ma zostać nabyte [2]. Cena obok pokazuje koszt zakupu / sprzedaży.

Zwierzęta automatycznie trafią do wolnego pastwiska - jeśli przekroczysz limit jego pojemności, owce zaczną uciekać. Teraz wybuduj Owczarnię i Zakład tkacki. W pierwszym budynku owce będą regularnie strzyżone - cały proces odbywa się automatycznie, gdy w budynku zatrudnisz rodzinę. Najlepiej postaw budynek w niedużej odległości od pastwiska. Tkacz zajmie się tworzeniem przędzy z wełny, którą zbierze z Owczarni.

Nabywając technologię Hodowla owiec umożliwisz zwierzętom rozmnażanie się. Automatycznie sprzedawaj nadwyżkę ustalając górny limit hodowli w Faktorii handlarza żywizną (wybierz opcję Wywóz w opcji handlu i wpisz, ile zwierząt chcesz zachować - kolejne sztuki powyżej tej liczny zostaną niebawem sprzedane, o ile zatrudniłeś rodzinę w faktorii).

Następnie: Manor Lords - pożary, jak gasić, zapobieganie

Spis treści: Manor Lords - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Manor Lords - zamożność regionu, podatki, skarbiec

Read this next