Skip to main content

Lord of the Rings Gollum - tryb towarzysza, jak kierować kompanami

Wydawanie rozkazów innym postaciom.

Podczas zabawy w grze Władca Pierścieni Gollum co jakiś czas będziemy mieli okazję wydawać polecenia kilku towarzyszom. Na tej stronie wyjaśniamy, jak działa „tryb towarzysza” i jak możemy go używać do rozwiązywania prostych zagadek logicznych.

Tryb towarzysza aktywujemy w wyznaczonych przez grę momentach, klikając przycisk w górę na d-padzie kontrolera lub klawisz X na klawiaturze komputera. Smeagol zwykle znajduje się wówczas na jakimś podwyższeniu, dzięki czemu mamy dobry ogląd na sytuację.

Po wejściu w tryb towarzysza możemy swobodnie ruszać kamerą. Jeśli najedziemy na miejsce lub obiekt, w którym nasz towarzysz może wykonać jakąś interakcję, to podświetli się ono na niebiesko. Rozkazy dostępne dla naszego towarzysza zależą od kontekstu danej sekwencji. Możeny na przykład wydać polecenie przemieszczenia się do wskazanego punktu (1), albo pociągnięcia za dźwignię (2) - obie te akcje oznaczone będą takim samym, niebieskim kolorem. Jeśli towarzysz, widoczny z zielonym światłem, nie może w danym momencie wykonać akcji, powiązany z nią obiekt podświetli się na czerwono.

Nie mamy możliwości układania dla towarzyszy kolejki działań, ale też nie musimy czekać na zakończenie aktualnej akcji, aby wydać następne polecenie. Jeśli towarzysz jest w trakcie wykonywania jednego zadania - co zobaczymy po ikonie biegnącej postaci z prawej strony ekranu - to wydanie mu innego rozkazu sprawi, że ten natychmiast przerwie obecną akcję i zajmie się wykonywaniem nowej. W niektórych sekwencjach szybkie wydawanie kolejnych poleceń jest wymagane do zaliczenia misji.

Następnie: Lord of the Rings Gollum - znajdźki, kolekcja: do czego służą

Spis treści: Lord of the Rings Gollum - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Lord of the Rings Gollum - kondycja, czy można zwiększyć

Zobacz także