Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - zwierzęta: jak kupić, potrzebne budynki, podstawy

Zakup zwierząt oraz monitorowanie ich stanu w grze.

Hodowla może służyć za uzupełnienie lub główną gałąź naszej działalności rolniczej. W zależności od rodzaju zwierząt, możemy czerpać zyski z ich sprzedaży lub ze sprzedaży dóbr, które produkują np. jaj.

Jeśli hodowla ma być opłacalna, musimy dbać o dobór odpowiedniej paszy, dostarczać zwierzętom wodę oraz zachowywać czystość wybiegów. W grze możemy hodować 5 rodzajów zwierząt. W kolejności od najtańszych do najdroższych w zakupie są to:

Aby rozpocząć przygodę z hodowlą, musimy zakupić zagrodę dla odpowiedniego rodzaju zwierząt. Bez tego nie będzie możliwości zakupu żywego inwentarza. Budynki znajdziemy w sklepie, który wywołujemy przyciskiem View/Options.

Finalny koszt postawienia np. kurnika może różnić się od wyjściowej ceny w sklepie, ponieważ na jej wysokość wpływa potrzeba niwelacji terenu przed budową. Dlatego tak ważny jest wybór obszaru pod naszą farmę, który będzie stosunkowo płaski.

Po dokonaniu zakupu budynku w Sklepie, udajemy się do Handlarza zwierząt, którego siedzibę znajdziemy na mapie i na miejscu wciskamy lewy analog, aby wywołać okno zakupu.

W nowym widoku, w środkowej części okna widzimy podsumowanie finansowe (1) naszych operacji. Po lewej stronie zobaczymy listę zwierząt do zakupu z cenami (2), a po prawej tabelę z naszą własnością pt. Gospodarstwo (3). Za pomocą przycisku A / X dokonujemy przeniesienia wybranego zwierzęcia do gospodarstwa.

Bez względu na to, jaki rodzaj zwierząt wybierzemy, żywy inwentarz będziemy musieli przetransportować do gospodarstwa. Możemy zdecydować się na płatne zlecenie przewozu lub samodzielnie przewieźć zwierzęta. W tym drugim przypadku potrzebujemy odpowiedniej przyczepy.

Na początkowym etapie gry lepiej zlecić przewóz, ponieważ wszystkie zwierzęta pojawią się od razu w zagrodzie, a my nie będziemy musieli wypożyczać/kupować dodatkowego sprzętu. Pamiętajmy także o oszczędności czasu, zwłaszcza, gdy musimy przewieźć wiele sztuk np. bydła.

U Handlarza zwierząt możemy także dokonywać sprzedaży osobników z naszego stada. W tym celu wybieramy zwierzęta z tabeli Gospodarstwo i wystawiamy na sprzedaż wciskając przycisk A / X. Jeżeli nie przywieźliśmy zwierząt do skupu, w środkowej części okna pojawi się adnotacja o opłacie transportowej.

W widoku monitorowania farmy, w zakładce Zwierzęta (4) możemy przyjrzeć się posiadanemu żywemu inwentarzowi. Po lewej stronie widnieje lista z nazwami zagród i zamieszkiwanymi w nich zwierzętami (5). Każdy rodzaj jest prezentowany osobno. Mamy informację o liczbie sztuk danego rodzaju oraz jego wydajności produkcyjnej w procentach.

Po wybraniu pozycji z listy, w głównej części zakładki pojawiają się szczegółowe dane o stanie zwierząt. Interesuje nas przede wszystkim informacja o wydajności produkcyjnej, szybkości rozmnażania oraz ilości wyprodukowanych dóbr (6). Wskaźnik efektywności wzrasta, kiedy dbamy o zwierzęta i dostarczamy im pożywienie. W przypadku rozmnażania mamy informację, jak długo ono trwa kiedy mamy spodziewać się nowego członka stada.

Kolejne informacje dotyczą elementów wytwarzanych przez wybrany rodzaj zwierzęcia. Widzimy np. mleko czy wełnę, a przy każdej pozycji jest podana wielkość produkcji w litrach. Dalsze informacje dotyczą samej zagrody - warunków bytowych oraz dostarczonego pokarmu (7). Poza czystością wszystkie inne wartości są podane w litrach, a paski wypełnienia zmieniają kolor od czerwonego (za mało) aż do zielonego (optymalna ilość).

W dolnej części okna znajdziemy wskazówki co do prowadzenia hodowli (8). Zwierzęta wymagają opieki. Musimy pilnować, czy mają pożywienie, zapas wody czy wymieniać ściółkę. Odpowiednia troska spowoduje, że zwierzęta będą się rozmnażać i zwiększać wielkość naszego stada. Pamiętajmy, że szybkość rozrodu może różnić się w ramach stada - np. świnia różowa może rozmnożyć się szybciej niż świnia czarna, nawet jeśli są karmione tą samą paszą. Konie się nie rozmnażają.


Komentarze