Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Death Stranding - planowanie trasy, umieszczanie znaczników

Pomoc na mapie.

Planowanie podróży w każdym zleceniu jest podstawą sukcesu. Dzięki odpowiednio dobranej trasie możesz bowiem minąć zagrożenia w postaci wynurzonych czy MUŁów, a także sprawdzić nowe i potencjalnie lepsze ścieżki.

W widoku mapy (uruchomisz za pomocą przycisku Options na padzie) rozpoznasz w prosty sposób pasma górskie, zbiorniki wodne, doliny i ukształtowanie terenu. Aby sprawdzić, jak dany teren jest wysoki, wystarczy że w widoku mapy przytrzymasz wciśnięty panel dotykowy i zaczniesz przechylać pada w różne strony.

Teraz, gdy już wiesz, jaką trasą chcesz podążyć do celu, możesz wyznaczyć do pięciu punktów orientacyjnych, dzięki którym wyznaczysz tymczasową trasę. W Death Stranding bowiem łatwo stracić orientację w terenie, a więc warto korzystać z manualnie rozstawianych znaczników dodatkowych.


Niestandardowe znaczniki i wyznaczanie trasy na mapie

Możesz użyć maksymalnie pięć niestandardowych znaczników. Wystarczy, że w widoku mapy skierujesz celownik na pierwszy z punktów, które chcesz osiągnąć, a następnie wciśniesz kwadrat na padzie. W ten sposób zarówno umieszczasz, jak i kasujesz znaczniki (1) z danego miejsca.

Znaczniki przybierają formę liter od „A” do „E”. Pamiętaj, że jeśli po ostatnim, piątym znaczniku, zechcesz postawić kolejny, domyślnie pierwszy zostanie zlikwidowany.

Znaczniki możesz umieszczać i kasować nie tylko w widoku mapy, ale i podczas zwykłej rozgrywki. Wystarczy, że skorzystasz z kompasu. Wówczas, przytrzymując przycisk L1, możesz wyznaczać i kasować znaczniki bezpośrednio w świecie gry.

Po dotarciu do danego znacznika, ten zostaje automatycznie skasowany. Musisz jednak znaleźć się bardzo blisko niego. Jeżeli go nie zauważysz i zostawisz za sobą, możesz go skasować w każdym momencie. Wystarczy że skierujesz na niego celownik w trybie kompasu lub na mapie i wciśniesz kwadrat na padzie.

Następnie: Death Stranding - deszcz: opad temporalny, niszczenie przedmiotów, spray naprawczy

Spis treści: Death Stranding - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Death Stranding - zasoby: metale, ceramika, kryształy chiralne, żywice - jak pozyskiwać

O autorze
Komentarze