Skip to main content

Path of Exile - kamienie umiejętności

Zdolności aktywne, łączenie umiejętności.

W Path of Exile umiejętności dzielą się na dwie grupy - aktywne, z których korzystać można podczas walki, jak i pasywne, odblokowywane na drzewku zdolności. W tym rozdziale zajmiemy się tą pierwszą grupą, z którą związana jest jedna z najbardziej unikalnych mechanik rozgrywki w Path of Exile.

Zdolności aktywne oparte są o kamienie umiejętności. Tych w grze jest całe zatrzęsienie, a dzielą się w głównej mierze na trzy kategorie - czerwone (1) , związane z atrybutem STR, czyli siłą, zielone (2) , powiązane z atrybutem DEX, zręcznością i niebieskie (3) , opierające się o atrybut INT, czyli inteligencję.

Kamienie podzielone są także na poszczególne typy. Znajdziemy więc kamienie umiejętności, które pozwalają korzystać ze zdolności aktywnej, lecz także kamienie wspomagające, które zmieniają sposób działania podstawowych kamieni. Łączenie tych dwóch typów pozwala na uzyskiwanie unikalnych, znacznie mocniejszych efektów i jest to jedna z najważniejszych mechanik rozgrywki.

By odblokować daną zdolność, trzeba umieścić kamień umiejętności w specjalnym gnieździe. Gniazda (4) znaleźć można w broniach, a także elementach pancerza (hełm, zbroja, buty i rękawice). Same gniazda mogą przybrać 4 kolory - niebieski, zielony i czerwony, w które wsadzić można kamienie o tych samych kolorach, a także biały, gdzie umieścić da się dowolny typ kamienia. Po umieszczeniu kamienia umiejętności w gnieździe, postać będzie w stanie korzystać ze zdolności specjalnej.

Pomiędzy gniazdami mogą być także połączenia, reprezentowane przez charakterystyczne łańcuchy (5) . Służą one do łączenia kamieni umiejętności z kamieniami wsparcia - dzięki czemu zdolność z kamienia umiejętności zyska dodatkowy efekt, jak zwiększenie obrażeń, zwiększenie ilości wystrzelonych pocisków czy zmniejszenie odporności wroga na dany efekt. Kamienie wpływają na siebie tylko wtedy, gdy pomiędzy gniazdami, w które są wsadzone, jest połączenie.

Ilość gniazd w przedmiotach uzależniona jest od poziomu przedmiotu, jak i jego rodzaju i może przyjąć wartość od 1 do 6 - najwyższa wartość zarezerwowana jest jednak wyłącznie dla zbroi na tors i broni dwuręcznych (w przypadku broni jednoręcznej i tarczy, także zyskuje się dostęp do 6 gniazd, rozłożonych po 3 pomiędzy oba przedmioty).

Gdy postać wyposażona zostanie w zdolność dzięki wsadzeniu kamieni w gniazda, jej ikonka pojawi się na pasku umiejętności (6) ulokowanym w prawym dolnym rogu ekranu. Wciśnięcie powiązanego z nią przycisku spowoduje jej aktywację. Umiejętności na pasku można dowolnie układać, według własnych preferencji.

Wszystkie typy kamieni dostępne w grze można (i trzeba!) rozwijać, dzięki czemu będą one dawać dostęp do potężniejszych zdolności. By rozwijać kamień, trzeba wsadzić go w gniazdo, a następnie zabijać potwory - z każdym zabiciem rośnie ilość punktów doświadczenia kamienia, niezależnie od tego, czy korzysta się z powiązanej z nim zdolności. Gdy pasek rozwoju kamienia się napełni, będzie można awansować zdolność na wyższy poziom (7) .

Następnie: Path of Exile - interfejs, ekran: znaczniki i ikony

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Read this next