Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - uprawa: zasiew i sadzenie

Sianie i sadzenie roślin uprawnych.

Po kultywacji lub orce możemy przejść do zasiewu. Proces ten różni się w szczegółach w zależności od tego, jaką rośliny chcemy posiać. Część roślin zasiejemy przy użyciu zwykłego siewnika, dostępnego w Sklepie w kategorii Narzędzia / Siewniki. Inne będą wymagać maszyn z kategorii Sadzarki, a do ziemniaków i trzciny cukrowej musimy zakupić dedykowane narzędzia.

Podział maszyn ze względu na możliwość zasiewu danej rośliny przedstawia się następująco:

  • siewniki - pszenica, jęczmień, owies, rzepak, soja, trawa, rzodkiew oleista
  • sadzarki - kukurydza, słoneczniki, soja, buraki cukrowe, bawełna
  • sadzarki dedykowane do ziemniaków - ziemniaki
  • sadzarki dedykowane do trzciny cukrowej - trzcina cukrowa

Zanim przystąpimy do siewu lub sadzenia, upewnijmy się, że nasze pole jest przygotowane przez orkę lub kultywację. Narzędzie musimy podłączyć do ciągnika, uruchomić i wjechać na pole. Pamiętajmy o wcześniejszym napełnieniu zbiorników siewnika przy użyciu worka z nasionami, dostępnego w Sklepie. Podobnie jak w przypadku innych zajęć, do siania lub sadzenia możemy zatrudnić pracowników. Postęp prac monitorujemy na Mapie.

Wśród siewników możemy wyróżnić modele podstawowe, siewniki z możliwością oprysków oraz dodatkowe zbiorniki na nasiona. Prędkość narzędzi dostępnych w Sklepie mieści się w przedziale od 15 do 18 km/h. Zwróćmy uwagę na szerokość maszyn, ponieważ informuje nas o ich zasięgu na polu. Stosunkowo tanim i o dużej szerokości modelem jest Kuhn BTF 4000 (1), który kosztuje 14.000 €, ale nie posiada zbiornika na nasiona - ten należy dokupić (2). Niektóre z siewników pozwalają na zasiew nawet wtedy, gdy pole nie było wcześniej spulchnione.

Sadzarki znajdziemy w kategorii Narzędzia / Sadzarki. Prędkość pracy dostępnych modeli jest taka sama i wynosi 15 km/h. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na szerokość urządzeń oraz na to, czy umożliwia ona równocześnie na sadzenie i nawożenie, jak np. Amazone ED 3000-C. Do sadzarek, podobnie jak do siewników, możemy zakupić dodatkowe zbiorniki na nasiona lub nawóz.

Jeżeli chcemy zająć się uprawą ziemniaków, musimy zaopatrzyć się w specjalne sadzarki dostępne w kategorii Narzędzia / Technologia uprawy ziemniaków. Mamy do wyboru tylko dwie maszyny - Grimme GL 420 o szerokości 3 metrów (cena: 21.000 €) oraz Grimme GL 860 Compacta (3)o szerokości 6 metrów (cena: 99.000 €). Pierwszy model umożliwia tylko sadzenie, drugi pozwala nam także na nawożenie pola.

Aby zasiać trzcinę cukrową, musimy wyposażyć się w specjalną sadzarkę z kategorii Narzędzia / Technologia uprawy trzciny cukrowej. Mamy do wyboru trzy modele, które pracują z identyczną prędkością 12 km/h. Wszystkie umożliwiają zasiew i nawożenie, różnią się jedynie szerokością (1 lub 2 metry) oraz pojemnością (od 4990 do 12100 litrów).

Poza maszyną, do zasiewu lub sadzenia potrzebujemy nasion. Specjalny worek z nasionami znajdziemy w Sklepie, w kategorii Obiekty / Worki typu Bigbag. Jego pojemność to 1000 litrów i kosztuje 900 €. Po zakupie musimy napełnić maszynę, w tym celu wystarczy podjechać w pobliże worka i wcisnąć lewy analog. W przypadku trzciny cukrowej, mamy możliwość sadzenia łodyg z poprzednich zbiorów. Możemy także kupić worek z nasionami (4) w Sklepie i uzupełnić nimi sadzarkę (5), podobnie jak inne maszyny do sadzenia i zasiewu.

Wybór odpowiedniej maszyny do siewu lub nasadzeń może być trudny - zależy od zasobności portfel, jak i wyboru rośliny. Do zbóż wybieramy spośród 13 narzędzi, a w przypadku innych roślin mamy nieco ograniczone możliwości.


Komentarze

More On Farming Simulator 19

Najnowsze artykuły