Skip to main content

Baldur's Gate 3 - eksploracja: jak poruszać się po mapie

Sprawne poruszanie się po mapie, tryb aktywny i turowy.

Podczas zabawy w BG3 przemierzysz w pełni otwarty świat. Nie licząc kilku blokad związanych z fabułą, możesz spokojnie dotrzeć z jednego końca mapy na drugi. Warto jednak wiedzieć, jak sprawnie poruszać się po mapie by nic nie przeoczyć, jak wymuszać tryb turowy i na co zwracać uwagę - co opisujemy w tym rozdziale.

W pierwszej kolejności warto zaznajomić się z mapą świata. Tę otworzysz za pomocą klawisza M. Sama mapa podzielona jest na dwie strefy - zaciemniona część (1) oznacza miejsca, w których nie byłeś, odkryta (2) zaś te, do których udało ci się dotrzeć.

Na widoku mapy znajdziesz kilka przydatnych informacji. W lewym dolnym rogu ekranu jest legenda (3), wyjaśniająca wszystkie znaczniki na mapie. W lewym górnym rogu zaś znajdziesz informacje o aktualnej lokalizacji (4) - może ci się to przydać przy wykonywaniu niektórych zadań.

Przy prawej krawędzi znajdziesz z kolei punkty orientacyjne (5) - wykorzystywane są one do szybkiej podróży. Zwróć szczególną uwagę na żółte ikonki (6) w kształcie rombu. Oznaczają one miejsca do wykonania zadania. Możesz na nie kliknąć, by je zaznaczyć, a następnie wykorzystać przycisk Pokaż w dzienniku (7), by sprawdzić opis zadania w dzienniku.

Po świecie poruszasz się w czasie rzeczywistym - wszystkie inne postacie i stworzenia wykonują ruch jednocześnie z tobą. Możesz jednak wymusić tryb turowy (8), znany ci z dowolnej walki. W trakcie jego trwania czas się zatrzyma. Gdy oddasz turę wszystkimi postaciami, czas ruszy na mniej więcej 6 sekund, po czym na nowo ruch należeć będzie do twojej drużyny.

Wymuszony tryb turowy przydaje się przede wszystkim podczas skradania się i okradania innych. Możesz spokojnie podejść do celu i rozpocząć kradzież. Jeśli jednak kradzież się nie powiedzie i okradany poczuje, że coś znika z jego kieszeni, będziesz głównym pojderzanym.

Następnie: Baldur's Gate 3 - szybka podróż: jak korzystać

Spis treści: Baldur's Gate 3 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Baldur's Gate 3 - dialogi: jak rozmawiać z NPC

Zobacz także