Skip to main content

Torment: Tides of Numenera - zadanie dodatkowe: Zazdrosne serca

Misja poboczna, w której docieramy do Rdzenia Nawigacyjnego.

Jest to jedna z misji pobocznych w Torment: Tides of Numenera, którą będziesz mógł rozpocząć po dotarciu do Zaginionego Kotwicowiska. Przejście do tej lokacji znajduje się w Małym Nihlieshu. Aby zdobyć szczegółowe informacje na jego temat sprawdź opisy dwóch innych zadań dodatkowych: Utkwiłeś na Obcym Wybrzeżu oraz Nowonarodzona paszcza.

Po dotarciu do Kotwicowiska skieruj się do głównego pomieszczenia i rozpocznij rozmowę z kapitan Janur (1 na obrazku poniżej). Skoncentruj się na tematach związanych ze społecznością, a kiedy pojawi się opcja związana z Rdzeniem wypytuj cały czas o niego. Dowiesz się, że jest pilnowany, ponieważ w przeszłości zdarzały się próby jego kradzieży.

Kapitan Janur (1), major Genjes (2) oraz Rdzeń Nawigacyjny (3).

Teraz od ciebie zależy w jaki sposób wykradniesz Rdzeń, który następnie możesz sprzedać Dracogenowi (#1 na mapie Dziedziniec Memoviry) lub podarować go zamiast Anuletu z misji głównej Cena Dragocena. Możesz doprowadzić do konfrontacji z załogą statku (czyli laskrami), wybrać wariant kradzieży lub załatwienia sprawy przy pomocy hełmu.


Walka

W pierwszym przypadku podejdź do drzwi od komory Rdzenia (3 na obrazku powyżej) i przyjrzyj im się. Major Genjes (2) szybko powie, abyś się od nich odsunął. Po zakończeniu rozmowy podejdź do nich jeszcze raz i otwórz korzystając z rozwalania lub wiedzy o maszynerii. Spowoduje to zaalarmowanie wszystkich laskarów na statku i zaatakowanie drużyny.

W trakcie walki pamiętaj, że przeciwnicy korzystając głównie z broni dystansowanych, ale jeśli podejdziesz do nich blisko, to ataki staną się mniej skuteczne. Staraj się zatem szybko skracać dystans, a kiedy rywale skupią się grupą w jednym miejscu korzystaj z umiejętności obszarowych, aby zadawać im jak największe straty. Po bitwie wkradnij się do komory i zabierz Rdzeń. Przed opuszczeniem Kotwicowiska warto jeszcze przeszukać ciała poległych rywali.


Kradzież Rdzenia

Jeśli nie chcesz rozpoczynać walki i zabijać wszystkich laskarów w okolicy, to możesz też skorzystać z drugiej opcji, zakładającej cichą kradzież rdzenia. W tym celu należy podejść do majora Genjesa i rozmawiać z ną tak długo, aż zgodzi się na oprowadzenie po statku. Kiedy to nastąpi przyjmij propozycję.

Uwaga - czasami może zdarzać się, że Genjes nie będzie miała czasu na wycieczkę, twierdząc, że czeka na ważną wiadomość. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem rozmowy o oprowadzeniu NIE wchodzić w interakcję z drzwiami do lokacji z rdzeniem. Najpierw porozmawiaj z major o wycieczce, potem wejdź w interakcję z drzwiami, a kiedy Genjes powie, że nie można ich ruszać ponownie rozpocznij rozmowę i porusz temat wycieczki. W tym momencie postać powinna się zgodzić.

Komora z rdzeniem (1), komputer (2) oraz droga oprowadzania (3a-3f).

Po rozpoczęciu zwiedzania włączy się tryb kryzysu. Nie przejmuj się, ponieważ nie chodzi tu o walkę, tylko oprowadzenie po okręcie. Najważniejsze informacje są takie, że musisz dokonać kradzieży rdzenia, zanim wycieczka się zakończy, a żeby to uczynić należy odpowiednio podzielić drużynę. Jedna z osób ze zdolnościami wiedza o maszynerii lub rozwalanie musi dostać się do komory z rdzeniem (1 na obrazku powyżej), druga, ze zwinnymi rękami, musi obstawić komputer (2), a trzecia stale towarzyszyć Genjes i prowadzić z nią rozmowę.

Poniżej przykładowa kolejność wykonywania następnych tur w trakcie wykradania Rdzenia Nawigacyjnego.

  • I tura - jedną osobą podejdź do drzwi prowadzących do rdzenia (1 na obrazku powyżej). Jeśli masz wystarczająco dużo punktów akcji możesz je otworzyć), drugą skieruj się w stronę komputera - 2, a trzecią zagadaj z major (3a).
  • II tura - pierwszą osobą podejdź do Rdzenia, a jeśli możesz to wejdź już z nim w interakcję (jeśli tak się stanie, patrz III tura). Drugą wejdź w interakcję z komputerem (2) i przeanalizuj ruchy laskara tak, żeby nie widział, jak korzystasz z maszyny (zużycie akcji). Trzecia postać podąża za major (3b) i zagaduje ją.
  • III tura - pierwsza osoba korzysta z konsoli sterującej, wydając polecenie usuwania rdzenia, po czym wybierasz akcję związaną z rozwalaniem lub wiedzą o maszynerii. Postacią przy komputerze wciśnij przycisk Etap 1, a trzecim bohaterem podążaj za major (3c).
  • IV tura - osoba przy panelu kontynuuje usuwanie Rdzenia (rozwalanie lub wiedza o maszynerii), a druga postać przy komputerze ponownie zatwierdza jej kroki w systemie (etap 2). Trzeci bohater, jak zwykle podąża za major (3d).
  • V tura - kroki identyczne, jak w przypadku IV tury.
  • VI tura - wystarczy pierwszą postacią wyciągnąć Rdzeń.

Teraz należy wszystkimi postaciami skierować się do wyjścia z Kotwicowiska. Musisz dotrzeć tam zanim major ukończy obchód. Warto wiedzieć, że po wykradzeniu Rdzenia nie będziesz już mógł powrócić do Kotwicowiska, ponieważ laskarzy zamkną przed tobą wrota.


Wariant z hełmem

Istnieje jeszcze jedna, pokojowa, opcja zdobycia Rdzenia, nieco zbliżona do opcji z Kradzieżą. Po rozpoczęciu obchodu statku zbliż się do konsoli z Rdzeniem i zacznij analizować hełm z zadania Znajome przestworza. Następnie wypełniaj wszystkie kroki związane z wyjęciem Rdzenia, aż do Etapu 3 weryfikacji. Po tym, jak to uczynisz dowiesz się, gdzie znajduje się Ishtrinu, czyli dom laskarów.

Jedną z postaci poinformuj o tym fakcie kapitan Janur. Wkrótce przywódczyni pójdzie sprawdzić, skąd udało zdobyć ci się te informacje. Kiedy okażą się prawdą, bardzo podziękuje bohaterowi i podaruje mu Rdzeń. Przy okazji zdobędziesz 40 punktów doświadczenia, a laskarzy wkrótce odlecą do siebie.


Spis treści: Torment: Tides of Numenera - Poradnik, Solucja

Zobacz też:

- Torment: Tides of Numenera - zadanie dodatkowe: Rękojeść bez ostrza

- Torment: Tides of Numenera - zadanie dodatkowe: Co wiatry porwały

- Torment: Tides of Numenera - zadanie dodatkowe: Nowonarodzona paszcza


Bez względu na sposób, w jaki zdobyłeś Rdzeń udaj się z nim do Dracogena. Możesz mu go przekazać, aby zaliczyć misję główną Cena Dracogena lub, jeśli podarowałeś mu Anulet, możesz sprzedać Rdzeń za 500 błyszków albo wymienić go na Owoidalny Retrospektor umożliwiający wzięcie udziału w wizji.

Zobacz także