Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Torment: Tides of Numenera - interfejs, ekwipunek, karta postaci i dziennik

Zapoznaj się z podstawowymi elementami mechaniki gry.

Fani klasycznych gier fabularnych poczują się w Torment: Tides of Numenera, jak w domu. Przygotowany przez autorów interfejs jest przejrzysty i dość prosty do opanowania. Początkowo spora ilość informacji i różnego rodzaju opcji mogą sprawiać problemy mniej zaawansowanym graczom, ale wystarczy dosłownie kilka chwil, aby dokładnie wiedzieć, co, gdzie i jak.

Warto jeszcze zaznaczyć, że chociaż całą grę można obsługiwać przy pomocy myszki, to w celu sprawniejszego działania dobrze jest poznać skróty klawiszowe. Umożliwiają one między innymi podświetlanie wszystkich ważnych obiektów na ekranie (klawisz Tab), czy też dokonywanie szybkiego zapisu i wczytania gry (F5 i F9).

 1. Główny ekran gry - to tutaj zarządzasz postacią i kompanami, wchodzisz w interakcję z innymi osobami i ludźmi.
 2. Przedmioty - zakładka szybkiego dostępu do przedmiotów, niektórych umiejętności oraz enigmatów. Po jej kliknięciu pojawi się menu z elementami, które możesz wybierać.
 3. Umiejętności - menu, z którego po rozwinięciu możesz wybrać i skorzystać z umiejętności wybranych przez bohatera.
 4. Informacja o bohaterze - możesz szybko sprawdzić bieżący stan punktów siły (4a), szybkości (4b), intelektu (4c) oraz poziom zdrowia (4d). Możesz też najechać na portret postaci, aby zobaczyć nieco bardziej szczegółowe informacje.
 5. Informacje o kompanach - pod względem szczegółów sprawa wygląda tak samo, jak u bohatera.
 6. Ekwipunek (klawisz I) - możesz tu sprawdzić wszelkiego rodzaju przedmioty i rzeczy noszone przez wszystkich członków drużyny.
 7. Karta postaci (C) - pokazuje szczegółowe informacje związane ze wszystkimi bohaterami. Znajdziesz tu wiadomości między innymi o ich umiejętnościach, zdolnościach, a także słabościach.
 8. Dziennik (J) - w tym miejscu automatycznie dodawane są zadania główne i poboczne, wraz z bardziej szczegółowymi opisami.
 9. Mapa obszaru (M) - pokazuje bieżącą lokację wraz z zaznaczonymi na niej ważnymi miejscami i osobami. Należy pamiętać, że aby zobaczyć mapę w całości należy wcześniej zwiedzić lokację.
 10. Menu pauzy (Esc) - opcje pozwalające zapisać i wczytać grę, przejść do elementów technicznych związanych z grafiką, dźwiękiem czy ustawieniem klawiszy, a także możliwość opuszczenia gry.

Ekwipunek

Jest to zakładka, w której możesz szybko zorientować się, jakie przedmioty czy enigmaty przenoszą główny bohater i jego kompani. Ponadto wyposażasz tu postacie w broń, ubiór oraz inne elementy.

 1. Nazwa bohatera oraz typ postaci wraz z cechą przewodnią.
 2. Dominujący nurt - wystarczy najechać na ikonę, aby sprawdzić, jaki nurt dominuje obecnie u bohatera.
 3. Poziom doświadczenia - pokazuje liczbę punktów doświadczenia na danym poziomie. Po najechaniu na pasek wyświetlą się bardziej szczegółowe informacje związane z tym, ile jeszcze punktów brakuje do awansu na wyższy poziom.
 4. Poziom zdrowia.
 5. Punkty statystyk - określają siłę (5a), szybkość (5b), intelekt (5c) oraz punkty wysiłku (5d). Te ostatnie dotyczą starć i pokazują o ile maksymalnie możesz zwiększyć szanse skuteczności ataku lub wykonania jakiejś innej akcji.
 6. Pokazuje noszoną przez postać broń oraz związane z nią informacje.
 7. Obrona - pokazuje szczegółowe informacje związane z pancerzem (odporność fizyczna), odpornością (zmniejsza obrażenia energetyczne, chemiczne, mentalne i międzywymiarowe), a także szanse na uniki i odparcie ataków ezoterycznych (siła woli).
 8. Stany działające na bohatera. Mogą być pozytywne, negatywne oraz inne.
 9. Bohater i kompanii - możesz się tu przełączać między członkami drużyny.
 10. Elementy noszone na bohaterze - chodzi o ubranie, płaszcz i ozdoby.
 11. Przekształcone - miejsca na korzystanie ze specjalnie zmodyfikowanych przedmiotów.
 12. Broń - w to miejsce przeciągasz broń, z której dana postać ma korzystać.
 13. Bieżący poziom gotówki.
 14. Przedmioty do zadań - związane ściśle z fabułą.
 15. Enigmaty - specjalne, potężne przedmioty, które może przenosić bohater. Postacie mają ograniczoną możliwość przenoszenia enigmatów związaną z konkretnymi zdolnościami i umiejętnościami (np. Zaradność zwiększa liczbę możliwych do przeniesienia enigmatów).
 16. Plecak - miejsce, do którego trafiają zebrane w trakcie gry przedmioty.

Karta postaci

W tym miejscu możesz poznać szczegółowe informacje związane z każdą z postaci - zarówno bohatera, jak i jego kompanów. Informacje pozwolą szybko zorientować się w poziomie rozwoju, a także mocnych i słabych stronach danej osoby.

 1. Poziom doświadczenia - pokazuje, na którym poziomie rozwoju jest dana postać.
 2. Umiejętności - miejsce, gdzie możesz sprawdzić czynne i bierne umiejętności danej postaci oraz zapoznać się z ich charakterystyką.
 3. Zdolności eksploracyjne - możesz tu sprawdzić poziom wyszkolenia w poszczególnych zdolnościach.
 4. Zdolności bojowe - poziom rozwoju poszczególnych zdolności związanych z walką. Pamiętaj, że tylko niektóre postacie mogą je posiadać.
 5. Brak wyszkolenia - zdolności, w których nie posiadasz żadnego wyszkolenia, przez co wpływają na postać negatywnie.

Spis treści: Torment: Tides of Numenera - Poradnik, Solucja

Zobacz też:

- Torment: Tides of Numenera - tworzenie postaci

- Torment: Tides of Numenera - awansowanie postaci, specjalizacje

- Torment: Tides of Numenera - przykładowe postacie: wojownik, łotrzyk, mag


Dziennik

W tym miejscu są zapisywane wszystkie ważne wydarzenia związane z fabułą gry. Chodzi przede wszystkim o zadania główne i poboczne, które zostały podzielone na trwające oraz zakończone. Wystarczy wybrać nazwę misji, aby sprawdzić jej dokładny opis.

 1. Status - zakładki pozwalające przełączać się między zadaniami aktywnymi i tym, które ukończono.
 2. Zadania główne - kliknięcie zakładki rozwija i zwija odblokowane misje główne.
 3. Zadania dodatkowe - kliknięcie zakładki rozwija i zwija odblokowane misje poboczne.
 4. Nazwa zadania - wybór nazwy zadania wyświetli informacje na jego temat.
 5. Opis i cele zadań - po wybraniu zadania (#4) z prawej strony zostanie wyświetlony jego szczegółowy opis, a na dole lista celów do wykonania.
O autorze
Awatar Michał Basta

Michał Basta

Senior Guide Writer

Michał pracuje głównie nad poradnikami, ale od czasu do czasu wspiera zespół także innymi tekstami i materiałami.

Komentarze