Skip to main content

Pedestrian - jak łączyć przejścia

Łączenie wejść, drzwi, przejść.

Absolutną podstawą rozgrywki w The Pedestrian jest łączenie różnych punktów, by w ten sposób łączyć przejścia prowadzące do kolejnych części planszy.

Zasady są proste - drzwi łączymy z drzwiami, drabiny z drabinami i tak dalej. By połączyć dwa punkty, po prostu chwyć kursorem jeden punkt (1) przesuń kursor do punktu, z którym chcesz połączyć pierwszy. Punkt wyjścia (2) musi być oczywiście zwrócony w odpowiednią stronę.

Nie można łączyć punktów, jeśli jeden skierowany jest w lewo, a drugi w prawo, albo też jeden w górę, a drugi w dół.

Znaczenie ma także ułożenie poszczególnych fragmentów planszy na ekranie. Jeśli - przykładowo - łączysz dwa punkty linią od lewej do prawej lub odwrotnie, to łączone części planszy nie mogą znajdować się pod zbyt ostrym kątem od siebie, bo zobaczysz wtedy przerywaną linię (3).

Przerywana linia sygnalizuje, że musisz przesunąć połączone części planszy, by ich ułożenie było nieco lepsze.

Następnie: The Pedestrian - klucz: jak używać

Spis treści: The Pedestrian - Poradnik, Solucja

Poprzednio: The Pedestrian - sterowanie PC, PS4, PS5, Xbox

Read this next