Skip to main content

PS5 - jak obsługiwać menu, ekran główny konsoli

Sprawdź, jak korzystać z systemu konsoli.

PlayStation 5 posiada system stworzony z myślą o tej konsoli. Tak jak inne dashboardy cyklicznie będzie otrzymywał aktualizacje, które poprawią jego działanie, a także wprowadzą nowe funkcje. Na tej stronie zajmiemy się podstawami, czyli jak poruszać się po systemie PS5 i jak z niego korzystać.

System konsoli składa się z wielu elementów, ale do najważniejszych należy ekran główny oraz centrum sterowania (dolny pasek). Aby wywołać ekran główny, należy przytrzymać przycisk PS na padzie. Natomiast, aby pojawił się pasek menu podręcznego, naciśnij jeden raz przycisk PS.


Ekran główny

Ekran główny składa się z kafelków (1), wśród których znajdują się zainstalowane aplikacje, głównie gry, a także aplikacje systemowe, takie jak: sklep z grami cyfrowymi (PlayStation Store) i Biblioteka gier.

W górnej części Ekranu znajdują się trzy ikony (2) związane z (od lewej): wyszukiwaniem treści, ustawieniami i kontem użytkownika. Natomiast w lewym, górnym rogu znajdują się dwie zakładki: Gry i Multimedia (3). Domyślnie zawsze uruchomi się sekcja związana z grami. W zakładce Multimedia znajdują się aplikacje związane z odtwarzaniem filmów i seriali (Netflix, YouTube, Twitch) czy słuchaniem muzyki (Spotyfy).

Najeżdżając na dany kafelek i przechodząc do opcji związanych z daną aplikacją, możemy nią zarządzać (usuwać, zmienić wersję, a także wykonywać inne czynności). Aby dostać się do opcji związanych z grą, naciśnij przycisk Options na padzie i/lub przejdź do opcji specjalnych - przycisk: trzy kropki (4), który znajduje się obok przycisku Graj.


Centrum sterowania

Centrum sterowania - pasek menu podręcznego (5) można wywołać praktycznie w każdym momencie korzystania z konsoli - niezależnie, czy przebywamy na Ekranie głównym, czy mamy uruchomioną grę.

Pasek umożliwia nam wykonywanie wielu przydatnych funkcji:

  • Ekran główny (6) - przejście do Ekranu głównego.
  • Przełącznik (7) - w szybki sposób można wrócić do uruchomionej gry, zamknąć ją lub uruchomić ostatnio używane gry i aplikacje.
  • Powiadomienia (8) - w tym miejscu znajdują się ważne komunikaty (np. że gra została instalowana, że gracz otrzymał trofeum itp.)
  • Game Base (9) - w tej sekcji możesz sprawdzić, którzy znajomi są dostępni (online), a także utworzyć imprezę (czat głosowy).
  • Muzyka (10) - jeśli zainstalowałeś aplikację Spotify i zalogujesz się do niej, w tym miejscu możesz ją uruchomić - umożliwi ci to słuchanie muzyka podczas grania.
  • Dźwięk (11) - ta opcja służy do zarządzania i zmiany głośności dźwięku.
  • Mikrofon (12) - tutaj zmienisz źródło mikrofonu (np. czy chcesz korzystać z mikrofonu wbudowanego w padzie, czy od zestawu słuchawkowego), wyciszyć mikrofon, a także dostosować jego poziom.
  • Akcesoria (13) - w tym miejscu możesz zarządzać akcesoriami podłączonymi do konsoli, np. kontrolerami. Możesz odłączyć dane akcesorium lub zmienić jego ustawienia.
  • Profil/konto użytkownika (14) - ta sekcja służy do zarządzania profilem gracza, sprawdzania trofeów, zmiany statusu online (czy chcemy być widoczni dla innych osób), a także wylogowania się i przełączania użytkownika.
  • Zasilanie (15) - służy do wyłączania konsoli, uruchamiania jej ponownie i przechodzenia w stan spoczynku.

Opisaliśmy najważniejsze funkcjonalności paska menu podręcznego. Niektóre opcje można dodawać lub usuwać z paska, po to pozostały w tym miejscu najważniejsze dla nas funkcje. Aby skonfigurować to menu, należy nacisnąć przycisk Options na padzie, a wówczas możemy zaznaczać lub odznaczać elementy, które chcemy, aby się pojawiły w centrum sterowania lub znikły.

Następnie: PS5 - jak pobierać gry, gdzie szukać, Biblioteka

Spis treści: PS5 - poradnik do konsoli

Poprzednio: PS5 - najważniejsze akcesoria do konsoli

Zobacz także