Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Elex - Ignadon: misje poboczne, cz. 2

Zadania: Jedzenie dla Kleryków, Światełko w tunelu, Kłopoty z sąsiadami, Kurierzy.

Dalszy ciąg zadań opcjonalnych, które swój przebieg mają w Ignadonie. Tym razem zlecających znajdziesz na terenach poza Hort. Kluczową lokacją będą ruiny zamku, gdzie spotkasz Gerda i Dirka, którzy poproszą cię o pomoc.

Poniżej znajdziesz opisy następujących zadań:

 • Jedzenie dla Kleryków,
 • Światełko w tunelu,
 • Kłopoty z sąsiadami,
 • Kurierzy.
Mapa misji pobocznych w Ignadonie, cz. 2.

Możesz też otworzyć mapę w drugim oknie lub pobrać na dysk.


Misja: Jedzenie dla Kleryków

 • Zlecający: Marta.
 • Cel: dostarczyć Marcie 20 zestawów surwiwalowych.
 • Doświadczenie: 400 (za ukończenie zadania); nagroda: 117 Kryształków.

Marta (1) znajduje się w budynku: Kantyny. Zajmuje się racjonowanie jedzenia w Hort. Porozmawiaj z nią na temat jakości posiłków, i zaproponuj jej pomoc w kwestii dostarczenia składników, które sprawią, że jedzenie będzie smaczniejsze. Marta wyśle cię do obozu (2)zlokalizowanego na południowy-zachód od Hort, gdzie znajdziesz wolnych ludzi, posiadających zestawy surwiwalowe.

Odszukaj Raudura (3), który pracuje w obozie. Porozmawiaj z nim na temat jedzenia dla Kleryków. Przekaże ci kody do sejfów, w których znajdują się zestawy surwiwalowe, ale najpierw będziesz musiał mu zapłacić 250 Kryształków. Zleci ci również zadanie: Światełko w tunelu (opisane poniżej) - jego wykonanie na ma wpływu na przebieg misji: Jedzenie dla Kleryków..

Sefy możesz otworzyć bez korzystania z pomocy Raudera, ale musisz mieć wysoko rozwiniętą umiejętność Hakowania. W innym przypadku musisz mu zapłacić lub wykorzystać poniżej podane kody:

 • 1455 (lokalizacja sejfu na mapie: 4) - sejf znajduje się w pomieszczeniu zaraz obok Raudera.
 • 1758 (lokalizacja sejfu na mapie: 5) - sejf znajduje się po prawej stronie pomieszczenia.
 • 9981 (lokalizacja sejfu na mapie: 5) - sejf znajduje się po lewej stronie pomieszczenia.

Wróć do Marty po nagrodę. Misja zakończona.


Misja: Światełko w tunelu

 • Zlecający: Raudur.
 • Cel: zebrać pięć sztuk Elektrozłomu.
 • Doświadczenie: 400 (za ukończenie misji); nagroda: Granat odłamkowy x3.

Raudura (3) można spotkać w obozie wolnych ludzi na południowy-zachód od Hort. Porozmawiaj z nim na temat części, których potrzebuje, a które można uzyskać z Elektrozłomu. Elektrozłom znajdziesz porozrzucany po całym świecie gry. Prawdopodobnie będziesz posiadał kilka przy sobie. W razie problemów z poszukaniem tych przedmiotów, zakup je u sprzedawcy (np. w Forcie albo Goliet). Przekazując Rauderowi Elektrozłom, zakończysz misję.


Misja: Kłopoty z sąsiadami

 • Zlecający: Gerd.
 • Cel: zabić trzy Wędrujące chimery.
 • Doświadczenie: 160 (za każdą zabitą chimerę) + 1400 (za pokonanie trzech chimer); nagroda: 140 Kryształków.

Kleryka Gerda (6), który zleci ci te zadanie, znajdziesz na terenie ruin zamku. Twoim zadaniem będzie zabicie trzech Wędrownych chimer, znajdujących się na zachód od posterunku (7). Ze względu na trudność w pokonaniu tych stworzeń, zdecyduj się na wykonanie tego questu tylko wysokopoziomową postacią. W innym przypadku chimery bardzo szybko się z tobą rozprawią.

Najlepiej walczyć z nimi pojedynczo. Staraj się je zwabić pojedynczo. Gdy pokonasz wszystkie chimery, wróć do Gerda po nagrodę.


Misja: Kurierzy

 • Zlecający: Dirk.
 • Cel: dostarczyć raport Balderowi.
 • Doświadczenie: 200 (za przekazanie raportu Balderowi/ukończenie misji); nagroda: 50-150 Kryształków.

Dirka (8) można spotkać w ruinach zamku, w budynku znajdującym się po zachodniej stronie. Pracuje za biurkiem. Odblokować zadanie można na dwa sposoby.

 • Okłam Dirka na początku rozmowy, że zgubiłeś identyfikator - bez problemu powierzy ci raport, który należy przekazać Balderowi. To rozwiązanie wiąże się z mniejszą nagrodą (informacja poniżej).
 • Na początku rozmowy, przyznaj się, że nie jesteś posłańcem - Dirk nie będzie chciał powierzyć ci zadania - będziesz musiał go do tego przekonać. Jeśli znasz minimum cztery umiejętności postaci (charyzmy) lub wręczysz Klerykowi 500 Kryształków, to zdobędziesz jego zaufanie.

Zobacz też:


Następnie udaj się do Hort. Baldera (9) znajdziesz w Siedzibie Sugestorów. Podczas pierwszej rozmowy z nim poprosi cię o dziesięcinę (50 Kryształków). Jeśli okłamałeś Dirka na początku rozmowy z nim, Balder przyjmie raport, ale cię zgani za oszustwo - i nie otrzymasz żadnej nagrody. Jeśli wręczyłeś depozyt Dirkowi lub przekonałeś go do powierzenia ci zadania za pomocą charyzmy, otrzymasz od Kleryka z Hort 100 Kryształków. Wróć do zlecającego zadanie, by odebrać jeszcze 50 Kryształków oraz depozyt (o ile go zdeponowałeś).

O autorze
Awatar Marcin Dolata

Marcin Dolata

Senior Guide Writer

Marcin zajmuje się w Eurogamer.pl tworzeniem poradników. Pierwsze gry uruchamiał spod DOS-a na monochromatycznym monitorze. Świetnie bawi się grając zarówno na PC, jak i konsoli.

Komentarze