Skip to main content

Elex 2 - Thorhilda: Przyjmij pracę; Dostawa narzędzi

Wykonujemy krótkie zadanie dla Thorhildy, która znajmuje się uprawą sadzonek przy Forcie.

Na tej stronie poradnika do Elex 2 opisujemy dwie misje związane z postacią Thorhildy. Są one związane z zadaniem Wstęp do Fortu, które może ci zleci Gardar (A), człowiek pilnujący bramy wejściowej Fortu, jeśli spróbujesz go zastraszyć.

Thorhildę (B) odnajdziesz bardzo blisko Fortu, na polach uprawnych.

Uwaga! Wykonując tę misję, nie uzyskasz dostępu do Fortu, aczkolwiek zdobędziesz punkty doświadczenia i wartościowe nagrody. Jeśli zamierzasz wejść do siedziby Berserków, zrealizuj zadanie Przyjmij pracę od Złomusia.


Na tej stronie:


Przyjmij pracę od Thorhildy

Udaj się do Thorhildy (B na mapie; 1 na obrazku) i zaproponuj jej pomoc. Kobieta wyśle cię do Fortu po narzędzia. Rozpoczniesz zadanie, opisane poniżej, Dostawa narzędzi dla Thorhildy.

Zadanie Przyjmij pracę od Thorhildy zakończy się, gdy wykonasz poniżej opisaną misję, czyli Dostawa narzędzi dla Thorhildy.

Nagrody: 200 PD + 70 kryształków + Proste ubranie Berserków + Prosty kaptur Berserków


Dostawa narzędzi dla Thorhildy

Porozmawiaj z Gardarem (A) i powiedz mu, że przesyła cię Thorhilda po narzędzia od Lassego. Dowiesz się, że w Forcie nie ma żadnych narzędzi i strażnik cię nie przepuści.

Wróć do Thorhildy z tą informacją. Ta misja, podobnie jak Przyjmij pracę od Thorhildy, dobiegnie końca.

Nagrody: 200 PD

Następnie: Elex 2 - Wycieczka po Forcie

Spis treści: Elex 2 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Elex 2 - Podziemia

Zobacz także