Skip to main content

Elex 2 - Odkrycia; Wspomnienia

Szukamy konwertera w formatorze Gammara.

Te zadania w Elex 2 wykonasz, gdy wcześniej ukończysz misje Partner Szóstej Siły i Antybiotyki.


Na tej stronie:


Odkrycia

Udaj się do formatora Gammara (A).

Przedzierając się przez korytarze, odnajdź pomieszczenie (1) z obrazka poniżej.

Tam znajduje się konwerter (2). Zbadaj go, a zadanie się zakończy i rozpacznie się kolejne - Wspomnienia.

Nagrody: 1000 PD


Wspomnienia

Po zakończeniu misji Odkrycia porozmawiaj z Thialgiem w Bastionie. Po tym jak wypytasz go o Dawkinsa, zadanie zakończy się.

Nagrody: 1000 PD

Kiedy ukończysz zadanie Wspomnienia, porozmawiaj z Wardekiem, by zakończyć misję Niezdecydowani sojusznicy.

Następnie: Elex 2 - Zwarcie; Przeciwności losu

Spis treści: Elex 2 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Elex 2 - Antybiotyki

Zobacz także