Sony nie utrudni w żaden sposób sprzedaży używanych gier lub dzielenia się posiadanymi tytułami, jak zapowiadano już podczas targów E3.

Producent PlayStation 4 zdecydował się powtórzyć zapewniania, po tym jak zaktualizowano europejskie „warunki korzystania z oprogramowania”.

„Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych” - napisano na oficjalnej stronie. „Nie wolno odsprzedawać ani Oprogramowania na nośniku ani Oprogramowania pobieranego z sieci, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie.”

Powyższe zapisy dotyczą jeszcze PlayStation 3 i przeczą komunikatom Sony, mówiącym o nieograniczonym dostępie do posiadanych tytułów, co wywołało niepokój części internatów.

„Tak jak Sony Computer Entertainment ogłosiło na E3, konsumenci mogą sprzedawać i dzielić się swoimi dyskami z produktami na PS4” - zapewnił Eurogamera przedstawiciel producenta.

„Jeśli macie wątpliwości co do nowych zasad korzystania z oprogramowania w Europie, możemy potwierdzić, że można sprzedawać i dzielić się produktami na PS4, także w EU” - powtórzył na Twitterze popularny Shuhei Yoshida, szef Sony Worldwide Studios.

Jeden z ciekawszych momentów konferencji Sony na E3

Warty uwagi jest także 14 punkt regulaminu, zatytułowany „Czy monitorujemy sieć PSN?”

„Tak, ale nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich działań w sieci PSN i nie zobowiązujemy się do tego. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do monitorowania i odnotowywania wszelkiej działalności w sieci PSN, oraz do usuwania dowolnych MGU, według własnego uznania, bez konieczności dalszego powiadamiania” - napisano poniżej, co zapewne ma posłużyć do walki z wulgarnymi treściami.

„Wszelkie zebrane w ten sposób informacje, np. MGU, treść komunikatów głosowych i tekstowych, materiał filmowy ukazujący proces grania przez użytkownika, czas i miejsce działań użytkownika, jak i jego imię/nazwisko, identyfikator sieciowy PSN oraz adres IP mogą zostać wykorzystane przez nas lub powiązane z nami spółki celem egzekwowania niniejszych Warunków oraz Warunków świadczenia usługi SEN, mając na celu przestrzeganie prawa, ochronę swoich praw oraz praw licencjodawców i użytkowników, oraz zapewnienie osobistego bezpieczeństwa naszym pracownikom i użytkownikom.”

„Informacje te mogą zostać przekazane policji lub innym odpowiednim władzom” - ostrzega Sony.

Reklama