Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Minecraft - kody na PC: komendy i konsola

Lista przydatnych komend.

Kody w Minecraft to nie tylko sposoby na ułatwienie sobie rozgrywki. Szczególnie przydatne są w trybie sieciowym, ponieważ umożliwiają nadawanie statusu operatora (administratora) czy pozwalają na kontakt z innymi graczami.

Komendy w większości przypadków wymagają podania argumentu, czyli wskazania, kto jest przedmiotem lub odbiorcą danej operacji. Może to być gracz, czyli player, inni gracze, moby czy bloki.

 • Szczególnie przydatną komendą jest /locate, która z właściwym argumentem poda współrzędne najbliższej twierdzy czy leśnej posiadłości.
 • /teleport przeniesie gracza w wybrane miejsce, opisane koordynatami x, y oraz z.
 • Za pomocą /effect zdejmiemy niekorzystny efekt z postaci gracza.
 • /summon służy do przyzywania mobów, w tym Smoka Kresu.

Aby otworzyć konsolę komend, należy wcisnąć klawisz T. Wpisywany kod (1) poprzedzamy ukośnikiem / oraz potwierdzamy klawiszem Enter. Aby powtórzyć jedną z wpisywanych komend, użyjmy strzałki w górę. Po wpisaniu komendy możemy wcisnąć klawisz Tab, aby gra automatycznie przypisała argumenty.

Upewnijmy się, że w opcjach świata zaznaczyliśmy możliwość korzystania z kodów - w przeciwnym razie nie zadziałają. Większość komend użyjemy w Minecraft Java Edition oraz Minecraft Bedrock Edition (Windows 10 Edition), choć istnieją kody działające wyłącznie w jednej wersji gry. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych kodów.


Komendy uniwersalne

 • /clear - usuwa zawartość lub przedmiot z ekwipunku gracza lub moba
 • /clone - kopiuje bloki w wybrane miejsce
 • /difficulty - ustawia poziom trudności gry
 • /effect - dodaje lub usuwa efekt
 • /enchant - zaklina przedmiot gracza
 • /execute - wykonuje wybraną komendę
 • /experience - modyfikuje doświadczenie gracza
 • /fill - wypełnia obszar blokami, wymaga podania wymiarów sześciennych
 • /function - uruchamia funkcję z wybranego pliku
 • /gamemode - ustawia tryb gry
 • /give - daje graczowi przedmiot
 • /help - pokazuje listę dostępnych poleceń i pomoc do nich
 • /kill - zabija wybranego moba, gracza
 • /locate - pokazuje współrzędne wybranej struktury, przykładowo twierdzy (stronghold) lub leśnej posiadłości (mansion)
 • /particle - tworzy emiter cząstek
 • /playsound - puszcza określony dźwięk
 • /reload - ładuje ponownie łupy, postępy oraz funkcje
 • /replaceitem - zastępuje wybrany przedmiot w ekwipunku
 • /setblock - zmienia jeden blok na drugi
 • /setworldspawn - ustawia miejsce odradzania się w świecie
 • /spawnpoint - ustawia miejsce odradzania się bohatera
 • /stopsound - przestaje grać dźwięk
 • /summon - przyzywa odpowiedni byt
 • /tag - dodaje tag do bytu
 • /teleport - teleportuje do wyznaczonego miejsca
 • /time - ustawia czas w grze
 • /title - ustawia ekran tytułowy
 • /tp - teleportuje do wyznaczonego miejsca
 • /weather - zarządzanie pogodą
 • /xp - zarządzanie doświadczeniem gracza

Komendy dostępne wyłącznie w Minecraft Java Edition

 • /advancement - modyfikuje postępy gracza
 • /bossbar - modyfikuje lub tworzy pasek bossa na wybranym mobie
 • /data - modyfikuje właściwości bytów oraz bloków (dane NBT)
 • /datapack - służy do zarządzania paczkami danych
 • /debug - włącza debugowanie
 • /defaultgamemode - ustawia domyślny tryb gry
 • /forceload - modyfikuje ładowanie obszarów (chunków)
 • /loot - wysypuje zawartość ekwipunku na ziemię
 • /recipe - modyfikuje dostępność receptur na przedmioty
 • /seed - pokazuje ID ziarna świata
 • /worldborder - ustawia granicę świata

Komendy dostępne wyłącznie w Minecraft Bedrock Edition (Windows 10 Edition)

 • /alwaysday - ustawia dzień jako jedyną porę w grze
 • /daylock - modyfikuje cykl dnia i nocy w grze
 • /save - zarządzanie zapisami na serwerze
 • /mobevent - modyfikuje zdarzenie związane z mobami, przykładowo, występowanie wędrownego handlarza z lamami
 • /setmaxplayers - ustawia maksymalną liczbę graczy
 • /tickingarea - zarządza listą chunków (obszarów), w których akcja toczy się bez udziału gracza
 • /toggledownfall - włącza lub wyłącza niekorzystne zjawiska atmosferyczne (burza, deszcz, śnieżyca)
 • /transferserver - przenosi gracza na serwer
 • /wsserver - łączy się z serwerem WebSocket

Uniwersalne komendy sieciowe

 • /deop - usuwa z wybranego gracza status operatora
 • /gamerule - modyfikuje zasady gry, przykładowo, czy moby pozostawiają łupy
 • /list - pokazuje listę graczy na serwerze
 • /msg - wiadomość do wybranego gracza
 • /op - nadaje wybranemu graczowi status operatora
 • /say - wiadomość na chacie
 • /scoreboard - zarządzanie wynikami
 • /spreadplayers - rozmieszcza graczy w różnych miejscach mapy
 • /tell - wiadomość do wybranego gracza
 • /w - wiadomość do wybranego gracza

Komendy sieciowe dostępne tylko w Minecraft Java Edition

 • /ban - dodaje wskazanego gracza na czarną listę
 • /ban-ip - dodaje wskazany adres IP na czarną listę
 • /banlist - pokazuje czarną listę
 • /kick - usuwa wskazanego gracza z serwera
 • /pardon - usuwa wskazany wpis z czarnej listy
 • /publish - świat gracza jest dostępny w sieci
 • /setidletimeout - wyznacza czas pobytu gracza na serwerze
 • /team - zarządzanie teamem
 • /teammsg - wiadomość do teamu
 • /whitelist - zarządzanie białą listą

Następnie: Minecraft - tworzenie i usuwanie światów

Spis treści: Minecraft - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Minecraft - skąd pobrać na PC i konsole, wersje gry

O autorze
Komentarze