Shadow of the Beast

Remake oferujący odmienną niż oryginał z Amigi rozgrywkę. Potrafi zainteresować, lecz okazuje się zbyt krótki.