Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Civilization 6 - złoto: pieniądze i ich pozyskiwanie

Skąd brać złoto i na co je wydawać?

W poniższym rozdziale zawarto informacje na temat wszystkich źródeł złota, pełniącego w grze rolę waluty. Znalazły się tu także sugestie dotyczące tego, na co je wydawać. Porady dotyczące maksymalizacji zysków oraz uzyskiwania dodatkowych bonusów można natomiast znaleźć w rozdziałach: Dzielnice i gdzie je budować oraz Gospodarka: jak zarabiać więcej i produkować szybciej.

Znaczenie złota

Złoto jest w grze uniwersalnym środkiem płatniczym, dzięki któremu można błyskawicznie kupować nowe budynki (z wyjątkiem cudów świata), jednostki, pola dookoła miasta, a nawet wielkich ludzi. Ponadto złoto służy do opłacania kosztów utrzymania większości jednostek - z żołnierzami na czele - oraz budowli.

Z powyższych względów stały przychód złota przydaje się zarówno do zachowania cywilizacji w formie, jak i ratowania kraju w obliczu nagłych kłopotów - np. poprzez natychmiastowy zaciąg wojowników w zagrożonym przez wroga mieście.

Jeśli bilans przychodu złota będzie ujemny i skarbiec opustoszeje, cywilizacja zacznie automatycznie ciąć koszty, w pierwszej kolejności likwidując jednostki wojskowe. Aby temu zapobiec, należy eksploatować złotonośne pola (wybrzeża, oazy), tworzyć szlaki handlowe, wznosić dzielnice biznesowe, plądrować cudze ulepszenia oraz układać się z innymi przywódcami. Duży zapas złota pozwala na natychmiastowy zakup budowli i jednostek w miastach oraz dzielnicach.

1. Bilans państwa, 2. Przegląd raportów, 3. Bilans miasta

Finanse kraju można w każdej chwili sprawdzić w lewym górnym rogu ekranu - duża cyfra określa aktualny stan skarbca, zaś mała oznacza przychód na turę. Po najechaniu kursorem na te liczby można uzyskać nieco więcej informacji, zaś szczegółowy bilans znajduje się w panelu Przegląd raportów u góry ekranu. Dokładne dane na temat przychodu w konkretnym mieście można uzyskać poprzez kliknięcie na nie i najechanie kursorem na symbol złota w prawym dolnym rogu ekranu.

Pozyskiwanie złota

Złoto jest generowane przede wszystkim w miastach. Wiele pól dookoła centrum miasta generuje złoto, o ile są eksploatowane przez jego mieszkańców. Obywateli można w każdej chwili ręcznie przydzielić do pól, klikając na miasto i wybierając opcję Zarządzaj obywatelami. Aby zobaczyć przychody z pól, wystarczy natomiast kliknąć na filtr Ustawienia mapy ponad minimapą i z dostępnych opcji wybrać Pokaż ikony dochodu.

1. Filtry mapy, 2. Zarządzanie obywatelami

Zwykle największe przychody pieniędzy uzyskuje się na wybrzeżu - każde pole z jeziorem lub morzem gwarantuje jego dochód. Efekt można dodatkowo zwiększyć wznosząc ulepszenia na polach z niektórych zasobach luksusowych i nie tylko - przykładowo stawiając kopalnię na polu z diamentami czy łowiąc kraby. Robi się to za pośrednictwem jednostki Budowniczych.

Równie istotnym źródłem złota są dzielnice biznesowe i wznoszone w nich budynki - te z późniejszych epok potrafią mieć ogromne znaczenie dla sytuacji finansowej kraju. Z tego względu warto tak dobierać badania, aby jak najszybciej dotrzeć do technologii i idei kluczowych dla gospodarki: Handlu zagranicznego, Waluty, Gildii czy Bankowości. Premie z dzielnic można dodatkowo zwiększyć budując dzielnice w określonych miejscach - więcej na ten temat w rozdziale Dzielnice i gdzie je budować.

Dla budżetu kraju ważne są także szlaki handlowe. Generują one pewną ilość złota oraz inne przychody. Zysk jest tym większy, im zasobniejszy punkt docelowy oraz im więcej punktów handlowych po drodze. Limit szlaków handlowych dostępnych dla imperium zwiększa się dzięki wznoszeniu dzielnic biznesowych i portowych, ale także ustrojom i doktrynom. Więcej na temat handlu w rozdziale Gospodarka: jak zarabiać więcej i produkować szybciej.

Doktryny rzadko kiedy generują złoto, ale potrafią mieć decydujące znaczenie dla sytuacji kraju, znacznie ograniczając koszt utrzymania wojsk lub zwiększając premie od budynków. Poza tym warto też podpisywać korzystne umowy dyplomatyczne z innymi cywilizacjami: niektóre z nich są w stanie zapłacić krocie za surowce luksusowe lub strategiczne.

Pewne znaczenie potrafią też mieć wierzenia związane z religią, miasta-państwa oraz cuda świata.

Wydawanie złota

Większość złota wydaje się zwykle w sposób pasywny, opłacając utrzymanie budynków w miastach oraz jednostek wojskowych i cywilnych. Zaoszczędzone pieniądze da się także wykorzystać kupując jednostki i budowle w sposób natychmiastowy - wystarczy kliknąć na miasto i wybrać opcję Kup przedmiot za złoto. Podobnie da się także nabyć pola dookoła osady, używając opcji Kup pole.

Warto pamiętać, że nabyte w ten sposób obiekty zaczną działać dopiero w następnej turze - przykładowo żołnierze pojawią się od razu, ale bez punktów ruchu. Z reguły im bardziej zaawansowany obiekt, tym większy jego koszt. Nie da się kupować cudów świata ani dzielnic - ale nabywanie budynków w tych ostatnich jest już możliwe.

1. Wielcy ludzie, 2. Koszt wynajęcia

Na podobnej zasadzie co budynki i jednostki można także kupować wielkich ludzi - w tym celu należy kliknąć na ich ikonę w lewym górnym rogu ekranu. Koszt wybitnych jednostek jest tym wyższy im późniejsza jest epoka ich pochodzenia oraz im więcej punktów wpływu brakuje do ich pozyskania. Nie ma limitu wielkich ludzi pozyskiwanych w jednej turze.

Źródła złota

Poniżej znajduje się lista wszystkich źródeł złota dostępnych w grze.

Udogodnienia

 • +5% do ogólnego przychodu złota w mieście, jeśli jego mieszkańcy są zadowoleni (dysponują odpowiednią liczbą udogodnień). Więcej informacji na temat udogodnień zawarto w rozdziale Miasta i ich mieszkańcy.

Ulepszenia pól

 • +1 do złota za każde Chateau (dostępne tylko dla Francji), jeśli znajduje się obok zasobów luksusowych. Dodatkowo: +1 do kultury lub +2 do kultury jeśli znajduje się obok cudu;
 • +1 do złota za każdy Kurhan (dostępny tylko dla Scytii). Dodatkowo: +1 lub +2 do wiary za każde sąsiadujące pastwisko.
 • +1 do złota za każdą Łódź rybacką po wynalezieniu technologii Kartografii. Dodatkowo: +1 do żywności i +0,5 obszary mieszkalne oraz +1 do żywności z technologią Tworzywa sztuczne;
 • +1 do złota za każdy Obóz. Dodatkowo: +0,5 obszary mieszkalne, +1 do produkcji (z technologią Merkantylizmu) oraz +1 do złota (z technologią Syntetyki);
 • +1 do złota za każdą Plantację. Dodatkowo: +0,5 obszary mieszkalne, +1 do produkcji (z technologią teorii naukowej) oraz +1 do złota (z technologią Globalizacji);
 • +1 do złota za każde pole Wielkiego Muru sąsiadujące z innym polem Wielkiego Muru (dostępne tylko dla Chin, wymaga technologii Murarstwa). Dodatkowo: +1 do kultury za każdy sąsiadujący Wielki Mur po wynalezieniu technologii Zamków.

Pałac

 • +5 do złota w stolicy (tylko tam znajduje się pałac);

Wielcy ludzie

 • Większość wielkich kupców po aktywacji dostarcza określoną ilość punktów złota, ulepsza pola by generowały więcej przychodu lub gwarantuje dostęp do zasobów luksusowych. Aktualnie dostępnych wielkich ludzi można zawsze podejrzeć w panelu wielkich ludzi w lewym górnym rogu ekranu.

Doktryny

 • Król-bóg (starożytność): +1 do wiary i +1 do złota w stolicy.
 • Zaciąg (starożytność): utrzymanie jednostek zmniejszone o 1 szt. złota na turę za każdą jednostkę.
 • Karawanseraje (starożytność): +2 do złota dzięki wszystkim szlakom handlowym
 • Geodeci (starożytność): zmniejsza koszt zakupu pola o 20%.
 • Konfederacja kupiecka (średniowiecze): +1 do złota za każdego z twoich emisariuszy w miastach-państwach.
 • Wędrowni kupcy (średniowiecze): +2 punkty wielkiego kupca na turę.
 • Prawa miejskie (średniowiecze): +100% premii za sąsiedztwo dzielnicy biznesowej.
 • Handel trójkątny (renesans): +4 do złota i +1 do wiary ze wszystkich szlaków handlowych.
 • Podbój rdzennej ludności (renesans):zwycięstwa w walce z jednostkami z wcześniejszych epok dają złoto w wysokości 50% siły bojowej pokonanej jednostki.
 • Wolny rynek (renesans): +100% do złota dzięki budowlom dzielnicy biznesowej.
 • Zwierzchnictwo (renesans): +2 do nauki, kultury, wiary i złota dzięki każdemu miastu-państwu, którego jesteś suzerenem.
 • Podatki kolonialne (epoka przemysłowa): +25% złota w miastach, które nie znajdują się na kontynencie twojej pierwszej stolicy.
 • Transport publiczny (epoka przemysłowa): otrzymasz 50 szt. złota za atrakcyjność pola, gdy zastąpisz farmę dzielnicą osiedlową.
 • Wywłaszczenie (epoka przemysłowa): koszt osadników zmniejszony o 50%. Koszt zakupu pola mniejszy o 20%.
 • Gospodarka rynkowa (współczesność): twoje międzynarodowe szlaki handlowe dają +1 do złota za każdy zasób luksusowy i strategiczny ulepszony w miejscu docelowym, a także +2 do kultury i +2 do nauki.
 • Levee en masse (współczesność): koszt utrzymania jednostek zmniejszony o 2 złota na turę za każdą jednostkę.
 • Trzecia droga (współczesność): +4 do złota dzięki każdemu laboratorium badawczemu, akademii wojskowej i elektrowni.
 • Leseferyzm (współczesność): +4 punkty wielkiego kupca na turę.
 • Unia gospodarcza (współczesność): +100% do premii za sąsiedztwo dzielnicy biznesowej i portowej.
 • Handel elektroniczny (epoka informacji): +5 do produkcji i +10 do złota dzięki wszystkim międzynarodowym szlakom handlowym

Religie i panteony

 • Dziesięcina (wierzenie założyciela): +1 do złota za każdych 4 wyznawców tej religii;
 • Własność kościelna (wierzenie założyciela): +2 do złota za każde miasto wyznające tę religię;
 • Zarządzanie (wierzenie założyciela): każdy kampus i dzielnica biznesowa w mieście wyznającym tę religię zapewnia odpowiednio +1 do nauki lub +1 do złota.

Zasoby

 • Kraby: +2 do złota
 • Miedź: +2 do złota
 • Bawełna: +3 do złota
 • Diamenty: +3 do złota
 • Futra: +1 do złota, +1 do żywności
 • Gips: +1 do złota, +1 do produkcji
 • Kakao: +3 do złota
 • Kość słoniowa: +1 do złota, +1 do produkcji
 • Sól: +1 do złota, +1 do żywności
 • Srebro: +3 do złota
 • Trufle: +3 do złota
 • Wieloryby: +1 do złota, +1 do żywności
 • Wino: +1 do złota, +1 do żywności

Cuda świata

 • Kolos (epoka klasyczna): +3 do złota, +1 punkt wielkiego admirała na turę, +1 do maksymalnej liczby szlaków handlowych. Zapewnia jednostkę kupca. Wymaga idei Szkutnictwo i umiejscowienia na wybrzeżu w sąsiedztwie dzielnicy portowej.
 • Petra (epoka klasyczna): +2 do żywności, +2 do złota i +1 do produkcji na wszystkich polach z pustynią tego miasta (bez równin zalewowych). Wymaga technologii Matematyka i położenia na pustyni lub równinach zalewowych bez wzgórz.
 • Latarnia z Faros (epoka klasyczna): +3 do złota, +1 punkt wielkiego admirała na turę, +1 do ruchu wszystkich jednostek morskich. Wymaga technologii Astronawigacja i umiejscowienia w sąsiedztwie lądu i dzielnicy portowej z latarnią morską.
 • Wielkie Zimbabwe (renesans): +5 do złota, +2 punkty wielkiego kupca na turę, +1 do limitu szlaków handlowych. Twoje szlaki handlowe z tego miasta zarabiają +2 szt. Złota za każdy zasób dodatkowy tego terytorium. Wymaga technologii Bankowość oraz umiejscowienia w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej z targowiskiem oraz obok bydła.
 • Big Ben (epoka przemysłowa): +6 do złota, +3 punkty wielkiego kupca na turę, +1 miejsce na doktrynę ekonomiczną. Podwaja obecny stan skarbca. Wymaga technologii Ekonomia i umiejscowienia w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej z bankiem.

Projekty

 • Inwestycja w ośrodek biznesowy: projekt dzielnicowy zapewniający złoto oraz punkty wielkiego kupca. Można aktywować jedynie w miastach z dzielnicą biznesową.
 • Logistyka w strefie przemysłowej: projekt dzielnicowy zapewniający złoto oraz punkty wielkiego inżyniera. Można aktywować jedynie w miastach z dzielnicą przemysłową.
 • Szkolenie obozowiska: projekt dzielnicowy zapewniający złoto oraz punkty wielkiego generała. Można aktywować jedynie w miastach z dzielnicą wojskową.

Cuda natury

 • Klify Dover: +3 do kultury i +2 do złota;
 • Piopiotahi: zapewnia sąsiadującym polom +1 do kultury i +1 do złota;
 • Yosemite: zapewnia sąsiadującym polom +1 do nauki i +1 do złota.

Handel

 • Szlaki handlowe prowadzące gwarantują przychód złota (większy, jeśli w mieście docelowym i miastach z punktach handlowymi znajdują się dzielnice biznesowe i portowe).

Dzielnice biznesowe

 • +1 punkt wielkiego kupca na turę;
 • +2 do złota za każdą sąsiadującą rzekę;
 • +2 do złota za każdą sąsiadującą dzielnicę portową;
 • +2 do złota za każdą sąsiadującą dzielnicę Stoczni Marynarki Królewskiej;
 • +4 do złota za każdego mieszkańca miasta pracującego w dzielnicy biznesowej;
 • +1 do złota za każde 2 sąsiadujące pola z dzielnicą.

Dzielnice portowe

 • +1 punkt wielkiego admirała na turę;
 • +2 do złota i +1 do nauki za każdego mieszkańca miasta pracującego w dzielnicy portowej;
 • +1 do złota za każdy sąsiadujący zasób przybrzeżny;
 • +1 do złota za każde 2 sąsiadujące pola z dzielnicą.

Budynki w dzielnicy biznesowej

 • Targowisko: +3 do złota, +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy biznesowej, +1 punkt wielkiego kupca na turę.
 • Bank: +5 do złota, +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy biznesowej, +1 punkt wielkiego kupca na turę.
 • Giełda: +7 do złota, +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy biznesowej, +1 punkt wielkiego kupca na turę.

Budynki w dzielnicy portowej

 • Latarnia morska: +1 do złota, +1 do żywności, +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy portowej, +1 punkt wielkiego admirała na turę.
 • Stocznia: premia do produkcji równa premii sąsiedztwa do złota dzielnicy, w której się znajduje, +25% doświadczenia z walki dla wszystkich jednostek morskich wyszkolonych w tym mieście. +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy portowej, +1 punkt wielkiego admirała na turę.
 • Port morski: +25% doświadczenia z walki dla wszystkich jednostek morskich wyszkolonych w tym mieście. +2 do złota, +2 do żywności, +1 miejsce dla mieszkańca miasta w dzielnicy portowej, +1 punkt wielkiego admirała na turę.

Miasta-państwa

Amsterdam:

 • 1 emisariusz: +4 do złota w stolicy;
 • 3 emisariuszy: +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • 6 emisariuszy: dodatkowe +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • Premia dla suzerena: twoje szlaki handlowe do zagranicznych miast przynoszą +1 złota za każdy dostępny w punkcie docelowym zasób luksusowy.

Dżakarta:

 • 1 emisariusz: +4 do złota w stolicy;
 • 3 emisariuszy: +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • 6 emisariuszy: dodatkowe +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • Premia dla suzerena: twoje punkty handlowe w zagranicznych miastach dają +1 do złota do przebiegających przez nie twoich szlaków handlowych.

Spis treści: Civilization 6 - poradnik i najlepsze porady

Zobacz: Civilization 6 - wojna: armia, casus belli, walka


Lizbona:

 • 1 emisariusz: +4 do złota w stolicy;
 • 3 emisariuszy: +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • 6 emisariuszy: dodatkowe +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • Premia dla suzerena: twoje jednostki kupców są odporne na łupienie na polach z wodą.

Zanzibar:

 • 1 emisariusz: +4 do złota w stolicy;
 • 3 emisariuszy: +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • 6 emisariuszy: dodatkowe +4 do złota w każdej dzielnicy biznesowej;
 • Premia dla suzerena: otrzymasz luksusowe zasoby cynamonu i goździków. Nie można zdobyć ich w inny sposób, a każdy z nich daje 6 udogodnień.

Nie jesteś zalogowany!

Utwórz konto ReedPop, dołącz do naszej społeczności i uzyskaj dostęp do dodatkowych opcji!

W tym artykule

Civilization VI

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch

Powiązane tematy
O autorze

Marek Czarnecki

Contributor

Komentarze