Skip to main content

Civilization 6 - przychody, zasoby i ulepszenia pól

Jak ulepszać pola i zdobywać surowce?

O potencjale gospodarczym miasta decydują otaczające go pola, generujące określony przychód. Aby się z nim zapoznać, wystarczy skorzystać z filtra „Ustawienia mapy” nad minimapą w lewym dolnym rogu ekranu i wybrać opcję „Pokaż ikony przychodu”. W ten sposób ujawnione zostaną punkty żywności (symbol kukurydzy), złota (monety), produkcji (kółka zębate) oraz innych przychodów generowanych na danych polach.

Co chyba oczywiste, należy budować miasta w okolicy miejsc o dużej wartości ekonomicznej (np. nad rzekami) i omijać pustkowia (np. tundrę czy pustynię). Zyski mogą być czerpane tylko z pól znajdujących się w obszarze wpływów miasta i nie dalszych niż trzy pola od samej osady.

Mieszkańców miasta można ręcznie przydzielać do pól generujących przychody

Skarbiec nie zapełnia się automatycznie - przychód naliczany jest jedynie na polach, na których pracują mieszkańcy miasta. AI domyślne rozstawia ich w taki sposób, aby rozwój miasta był w miarę równomierny - da się ich jednak ręcznie przemieścić, klikając na przycisk „Zarządzaj obywatelami” po kliknięciu na miasto.

Więcej informacji na temat sposobów, dzięki którym można zwiększyć przychody i zmaksymalizować zyski zawarto w rozdziale gospodarka: jak zarabiać więcej i produkować szybciej?

Jeśli poszukujesz listy wszystkich źródeł punktów nauki lub kultury, zajrzyj do przeznaczonych im rozdziałów.


Przychody

Każdy rodzaj przychodu może być generowany zarówno na polach otaczających miasto, jak i pozyskiwany sztucznie: w dzielnicach budowanych dookoła samej osady. Więcej informacji na temat tych ostatnich można znaleźć w rozdziale Dzielnice i gdzie je budować - tutaj skupimy się na podstawach.

Rodzaje przychodu:

Żywność - decyduje o tym, jak szybko w mieście pojawiają się nowi mieszkańcy. Każdy obywatel konsumuje 2 punkty żywności na turę - wyżywienie populacji liczącej 10 mieszkańców wymaga więc przychodu na poziomie co najmniej 20 punktów żywności. Jeśli liczba żywności będzie równa aktualnej konsumpcji, nowi mieszkańcy przestaną się pojawiać. Niedobory żywności skutkują natomiast dużym niezadowoleniem oraz powolnym wymieraniem populacji aż do poziomu, w którym uzyskana zostanie równowaga. Większość żywności pozyskuje się z pól, które otaczają miasto - aby zmaksymalizować efekt, należy budować na nich farmy przy pomocy budowniczych.

Produkcja - służy do wznoszenia budynków i cudów świata, jak również rekrutacji jednostek cywilnych i wojskowych. Im jest jej więcej, tym szybsze tempo budowy: każdy budynek czy oddział posiada bowiem określony koszt liczony właśnie w punktach produkcji. Pozyskuje się ją zarówno z pól dookoła miasta (góry, równiny i lasy), jak i niektórych budynków - w szczególności tych z dzielnicy przemysłowej.

Złoto - pozwala na utrzymanie jednostek cywilnych i wojskowych, jak również większości budynków w miastach czy dzielnicach. Jeśli bilans przychodu złota będzie ujemny i skarbiec opustoszeje, cywilizacja zacznie automatycznie ciąć koszty, w pierwszej kolejności likwidując jednostki wojskowe. Aby temu zapobiec, należy eksploatować złotonośne pola (wybrzeża, oazy), tworzyć szlaki handlowe, wznosić dzielnice biznesowe, plądrować cudze ulepszenia oraz układać się z innymi przywódcami. Duży zapas złota pozwala na natychmiastowy zakup budowli i jednostek w miastach oraz dzielnicach - wystarczy kliknąć na miasto i wybrać zakładkę „Zakup za złoto”.

1. Złoto, 2. Żywność, 3. Produkcja, 4. Kultura, 5. Nauka, 6. Wiara

Nauka - służy do wynajdywania kolejnych technologii. Na polach pojawia się jedynie w szczególnych okolicznościach: np. jeśli wskazują na to premie wynikające z religii lub na polu znajduje się cud świata/natury albo związany z nauką surowiec (np. rtęć lub aluminium). Większość punktów nauki jest generowana w miastach, a w szczególności kampusach (czyli dzielnicach naukowych), zaś każdy mieszkaniec miasta domyślnie produkuje 0,7 pkt nauki na turę. Jako taka, nauka pozwala na wyprzedzenie innych graczy poprzez uzyskanie nowocześniejszych jednostek i budynków, ostatecznie prowadzi też do zwycięstwa naukowego.

Kultura - umożliwia wynajdywanie kolejnych idei kulturowych, a przez to także doktryn i ustrojów. Na polach występuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach - poprzez cudy świata lub natury, niektóre wierzenia oraz surowce (np. kawa). Większość kultury jest pozyskiwana w miastach, a w szczególności dzielnicach kulturalnych, zaś każdy mieszkaniec miasta domyślnie produkuje 0,3 pkt. kultury na turę. Kultura przydaje się nieco mniej niż nauka, ale wraz z turystyką może prowadzić do zwycięstwa kulturowego.

Wiara - dzięki niej można założyć własny panteon, a następnie religię. Na nieco dalszym etapie rozgrywki umożliwia także rekrutację kapłanów i apostołów (w dzielnicy świątynnej) oraz naturalistów. Za punkty wiary da się także kupować budynki w miastach (zakładka „Zakup za wiarę”) oraz wielkich ludzi. Wiara może być generowana na polach z cudami świata lub naturalnymi, a także na niektórych surowcach (np. barwniki), ale większość otrzymuje się w miastach - w szczególności dzielnicach świątynnych. Jako taka, wiara służy przede wszystkim do nawracania cudzych miast, co prowadzi nie tylko do uzyskania przydatnych premii, ale także do zwycięstwa religijnego.

Turystyka - jest generowana w miastach dzięki wielkim dziełom literatury, sztuki i muzyki, tworzonym przez wielkich ludzi. Można ją także uzyskać odnajdując artefakty korzystając z archeologów, zbierając relikwie zabitych apostołów oraz budując cudy świata. Turystyka służy tylko i wyłącznie do uzyskania zwycięstwa kulturowego.

Panel przychodów i przegląd raportów

Aktualny przychód punktów nauki, kultury, wiary, złota oraz turystyki dla całej cywilizacji jest zawsze widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Informacje na temat żywności oraz produkcji w miastach można natomiast uzyskać po kliknięciu na nie lub na przycisk „Przegląd raportów” na samej górze ekranu.


Przychody z pól i ulepszenia

Chociaż większość pól generuje jakiś przychód bez niczyjej interwencji, to jednak na ogół da się go powiększyć poprzez wznoszenie ulepszeń. W tym celu należy zrekrutować jednostkę budowniczych w mieście i wysłać ich na wybrane pole - wówczas pojawi się możliwość postawienia ulepszenia. Warto pamiętać, że na przychody z pól mogą mieć także wpływ wynalezione technologie, poznane doktryny, wyznawane religie oraz budynki w samym mieście (np. latarnia morska na wybrzeżu).

Istnieje kilka rodzajów ulepszeń, z których każde generuje inny przychód: przykładowo farmy zwiększają ilość zdobywanej żywności, zaś kopalnie powodują przyrost produkcji. Większość ulepszeń musi zostać wpierw wynaleziona w drzewku technologii.

Głównym zadaniem budowniczych jest ulepszanie pól

Na polach z surowcami (np. diamentami czy owcami) należy wznosić ulepszenia przy każdej nadarzającej się okazji, ponieważ przychody z surowców są zawsze większe niż w przypadku „normalnych” pól, a ponadto mogą nieść ze sobą dodatkowe premie (patrz dalej).

Z reguły nie należy wznosić dookoła miasta więcej ulepszeń, niż żyje w nim obywateli - wówczas część pól nie będzie eksploatowana, bo zabraknie ludzi, którzy mogliby na nich pracować. Ponadto jest to marnotrawstwo budowniczych, którzy mogą wznosić ulepszenia tylko kilka razy, a następnie bezpowrotnie znikają.


Zasoby

Elementem wspierającym rozwój i dobrobyt miast są zasoby. Te dzielą się na luksusowe, strategiczne oraz dodatkowe. Wszystkie zwiększają przychody generowane na danym polu, ale niektóre mają także dodatkowe znaczenie. Z reguły warto zakładać miasta właśnie w okolicy zasobów - więcej na ten temat napisano w rozdziale Początek, założenie miasta i pierwsze decyzje.

Zasoby luksusowe, takie jak diamenty czy trufle, zwiększają zadowolenie miast (dodają „udogodnienia”), dzięki którym ich mieszkańcy pracują wydajniej i są mniej skorzy do buntu. Strategiczne są wykorzystywane podczas werbunku określonych oddziałów - przykładowo kawaleria wymaga koni, zaś arkebuzerzy saletry. Zarówno zasobami luksusowymi, jak i strategicznymi można handlować z innymi cywilizacjami, a same w sobie są dodawane do puli niezależnie od tego, czy pracują na nich obywatele miasta (liczy się sam fakt postawienia na nich ulepszenia: np. kopalni czy plantacji).

Zasoby są widoczne na mapie świata

Zasoby dodatkowe (banany, owce etc.) gwarantują większy przychód na danym polu, przez co łatwiej pozyskać żywność, złoto czy produkcję. Są nieco mniej przydatne, ponieważ nie da się nimi handlować, ale i tak warto je eksploatować. Aby skorzystać z danego zasobu, należy ulepszyć jego pole przy pomocy budowniczych.


Spis treści: Civilization 6 - poradnik i najlepsze porady

Zobacz: Civilization 6 - miasta i ich mieszkańcy


Aktualne dane na temat przychodów z pól, zasobów oraz ulepszeń można znaleźć w Civiliopedii w samej grze. Poniżej zamieszczono natomiast przydatną listę zasobów strategicznych, wraz z ich zastosowaniem:

Żelazo: +1 do nauki. Wymagane do rekrutacji: zbrojnych i rycerzy;
Konie: +1 do żywności, +1 do produkcji. Wymagane do rekrutacji: konnicy i kawalerii;
Saletra: +1 do żywności, +1 do produkcji. Wymagana do rekrutacji: arkebuzerów i bombard;
Węgiel: +3 do produkcji. Wymagany do produkcji: pancerników parowych i pancerników;
Ropa: +3 do produkcji. Wymagana do budowy: lotniskowców i czołgów;
Aluminium: +1 do nauki. Wymagane do budowy: myśliwców, bombowców, myśliwców odrzutowych i bombowców odrzutowych;
Uran: +3 do produkcji. Wymagany do produkcji: broni jądrowej, broni termojądrowej, nowoczesnych czołgów i atomowych okrętów podwodnych.

Read this next