Skip to main content

Microsoft składa Komisji Europejskiej wniosek o przejęcie Activision

Sprawa ma się rozstrzygnąć do 8 listopada.

Microsoft oficjalnie złożył wniosek do Komisji Europejskiej o przejęcie Activision. Organ ochrony konkurencji UE przekazał, że do 8 listopada przeanalizuje umowę i zezwoli na transakcję lub wyznaczy bardziej szczegółowe śledztwo.

Jak informuje serwis VGC, przejęcie wyceniane jest na kwotę 68,7 miliarda dolarów. W najbliższym czasie Komisja Europejska przeanalizuje umowę. Celem śledztwa jest zbadanie czy fuzja firm znacząco ograniczy konkurencyjność na rynku.

Jeśli po przeanalizowaniu sprawy organ nadal będzie miał wątpliwości co do transakcji, to rozpocznie się przegląd tzw. „fazy drugiej”, podczas której cała sytuacja zostanie jeszcze raz przeanalizowana, tym razem bardziej dogłębnie.

Przypomnijmy, że obawy co do przejęcia Activision przez Microsoft wyraził na początku miesiąca Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynku (CMA). Urzędnicy wstrzymali się od wydania zgody na decyzję i zarządzili, że niezależna komisja ekspertów dokładnie przyjrzy się sprawie.

Zobacz także