Skip to main content

Elex 2 - mapa, jak szukać celu misji, znacznik

Omówienie ekranu mapy.

Mapa to jedna z podstawowych funkcji w grze. Będziesz z niej często korzystać w Elex 2. Nie dostarcza ona tylko informacji o położeniu gracza i ważnych miejscach, ale także służy do szybkiej podróży oraz wyszukiwaniu celu, do którego musimy się udać, by wykonać zadanie. Ten ostatni aspekt właśnie omówimy poniżej.


Na tej stronie:


Mapa: wybieranie zadań

Aby na mapie i minimapie pokazały się znaczniki misji, które doprowadzą cię do zleceniodawcy i celu zadania, należy najpierw wybrać zadanie w Dzienniku.

Przejdź do Dziennika (1) i wybierz zadanie, za które chcesz się teraz zabrać. Aby je aktywować, naciśnij odpowiedni przycisk - F na PC, Y na Xboxach, trójkąt na PS (2).

Aktywując nowe zadanie, zwróć uwagę, aby to było ostatnie w drzewku (3). Wynika to ze struktury misji w Elex 2. Niektóre zadania bowiem są bardzo rozgałęzione. Aby wykonać cały wątek, rozpocznij więc od ostatniego zadania.


Znaczniki misji na mapie i minimapie

Kiedy aktywujesz zadanie, na mapie i minimapie pojawią się wskaźniki informujące o:

  • pomarańczowy wskaźnik (4) - zazwyczaj wskazuje zleceniodawcę zadania lub - ewentualnie - wejście do obiektu lub budynku, w którym rozgrywa się dana misja;
  • żółty wskaźnik (5) - informuje o celu zadania, czyli np. postaci, z którą trzeba porozmawiać, przeciwników, których trzeba zabić, lub przedmiot, który trzeba zdobyć;
  • żółte pole (6) - wskazuje obszar, gdzie należy szukać celu zadania - w tym wypadku nie ma podanej dokładnej lokalizacji, tylko przybliżone miejsce, gdzie należy szukać danej osoby lub przedmiotu.

Następnie: Elex 2 - szybka podróż: teleportery

Spis treści: Elex 2 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Elex 2 - początek gry: gdzie iść, co robić

Zobacz także