Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Stellaris - rasy, cechy rasowe i modyfikacje

Wybór rasy i tworzenie własnej - co warto wiedzieć.

Na początku gry można wybrać jedną z domyślnych ras i grać zgodnie z jej charakterem, ale istnieje także możliwość utworzenia własnego gatunku i poprowadzenia go ku gwiazdom. W tym rozdziale opisano wszystkie cechy wyróżniające poszczególne nacje - dzięki temu łatwiej będzie ci wybrać lub utworzyć rasę odpowiednią do twojego stylu gry.


Menu ras

Klikając na opcję Nowa gra w głównym menu przeniesiesz się do panelu wyboru rasy. Możesz tutaj skorzystać z dowolnej z domyślnych cywilizacji (1), zróżnicowanych pod względem wyznawanych etyk, cech rasowych oraz poznanych technologii (2). Dużo ciekawiej jest jednak stworzyć własny gatunek i ręcznie ustalić wszystkie szczegóły (3).

1. Domyślne rasy, 2. Charakterystyka, 3. Panel tworzenia rasy.

Cechy rasowe

Każda rasa wyróżnia się typowymi dla siebie cechami genetycznymi - przez większość gry są one stałe, a technologie pozwalające na ich modyfikację pojawiają się dopiero na dość późnym etapie rozgrywki. Z tego względu bardzo ważne jest to, aby zwracać dużą uwagę na cechy gatunku i dostosować do nich swój sposób gry.

Jeśli tworzysz nową rasę, możesz ustalić cechy rasowe w jednej z zakładek po lewej stronie menu (1). Szczególną uwagę zwróć na punkty cech (2) - w sumie możesz wykorzystać tylko dwa punkty, a łączna liczba wybranych cech nie może być wyższa niż cztery. Zauważ, że pozytywne cechy mają dodatnią wartość punktową, a negatywne - ujemną.

1. Zakładka cech rasy, 2. Pozostałe punkty cech.

W praktyce oznacza to, że równie dobrze możesz stworzyć rasę z jedną pozytywną cechą za 2 punkty, dwiema pomniejszymi za 1 punkt lub jedną bardzo potężną za 5 punktów, okupując ją jednak trzema negatywnymi za -1 punkt (suma punktów nie może być wyższa niż +2). Jeśli przekroczysz limit, zapisanie rasy nie będzie możliwe. Wedle tych samych zasad są tworzone wszystkie domyślne rasy zamieszkujące galaktykę.


Tabela cech rasowych

Cechy rasowe można wybrać podczas tworzenia nowej rasy przed rozpoczęciem gry - da się je też zmodyfikować w trakcie trwania rozgrywki. Niektóre z nich są wzajemnie wykluczające - przykładowo nie da się być równocześnie silnym oraz słabym, a wybór cechy niezwykle długowieczni blokuje dostęp do cechy długowieczni.

Nazwa Modyfikator Koszt Uwagi
Rolnicy Żywność +15% 2 Premia będzie praktycznie niezauważalna - nie warto marnować na nią aż dwóch punktów cech.
Oszczędni Kredyty energetyczne +15% 2 Najlepsza cecha w grze, pozwalająca na stworzenie stabilnej gospodarki oraz łatwe utrzymanie budynków i flot.
Pracowici Minerały +15% 2 Bardzo przydatna cecha, opłacalna przez cały czas trwania gry.
Inteligentni Badania techniczne +10%
Badania fizyczne +10%
Badania socjologiczne +10%
2 Stosunkowo opłacalna opcja, pozwalająca na szybkie wyprzedzenie przeciwników i utrzymanie przewagi.
Urodzeni inżynierowie Badania techniczne +15% 1 Lepiej skorzystać z cechy Inteligentni, która działa bardziej kompleksowo.
Urodzeni fizycy Badania fizyczne +15% 1 Lepiej skorzystać z cechy Inteligentni, która działa bardziej kompleksowo.
Urodzeni socjolodzy Badania socjologiczne +15% 1 Lepiej skorzystać z cechy Inteligentni, która działa bardziej kompleksowo.
Niezwykle elastyczni Tolerancja dla nieprzyjaznego środowiska +20% 4 Opcja byłaby warta rozważenia, gdyby nie absurdalny koszt w punktach cech. Zdecydowanie nie warto.
Elastyczni Tolerancja dla nieprzyjaznego środowiska +10% 2 Zwiększa maksymalny poziom zadowolenia na wszystkich planetach zdatnych do zamieszkania przez daną rasę. Dotarcie do tak wysokiego pułapu jest zwykle trudno osiągalne, więc premia najpewniej się zmarnuje.
Nieelastyczni Tolerancja dla nieprzyjaznego środowiska -10% -1 Zmniejsza maksymalny poziom zadowolenia na planetach zdatnych do zamieszkania przez tę rasę. Bardzo niebezpieczna opcja, zwiększająca ryzyko buntów i redukująca przychody z planet.
Wysoki przyrost naturalny Czas rozwoju -10% 1 Przydatna cecha pozwalająca na szybsze zaludnianie poszczególnych pól na planetach i czerpanie z nich zysków.
Niski przyrost naturalny Czas rozwoju +15% -1 Bardzo uciążliwa cecha, utrudniająca zajmowanie kolejnych pól na planetach.
Utalentowani Poziomy umiejętności przywódcy +1 2 Dzięki tej cesze przywódcy mogą awansować na jeden dodatkowy poziom. Koszt jest niestety zbyt wysoki, aby opcja była kusząca.
Pojętni Gromadzenie doświadczenia przywódcy +25% 1 Przyspiesza tempo, w którym przywódcy awansują na kolejne poziomy. Domyślna prędkość jest na tyle wysoka, że jej dodatkowe przyspieszanie mija się z celem.
Pojętni inaczej Gromadzenie doświadczenia przywódcy -25% -1 Cecha spowalniająca tempo awansu przywódców na wyższe poziomy. Dość dotkliwa, ale nie krytyczna.
Bardzo silni Uszkodzenia armii +40%
Minerały +10%
3 Ciekawa opcja, pozwalająca na łatwiejsze zajmowanie planet wroga i zwiększająca przychody. Można ją rozważyć, ale koszt jest stosunkowo wysoki.
Silni Uszkodzenia armii +20%
Minerały +5%
1 Przydatna cecha o bardzo niskim koszcie. Warto w nią zainwestować dla obu premii.
Słabi Uszkodzenia armii -20%
Minerały -5%
-1 Inwazje na obce planety są niebezpieczne, dlatego nie warto ich sobie dodatkowo utrudniać.
Wędrowni Szybkość migracji +50%
Koszt przesiedlenia -33%
1 Cecha może wydawać się przydatna, ale po dokładniejszym przemyśleniu okazuje się być nietrafiona - bilans zysków i strat jest bliski zeru.
Osiadli Szybkość migracji -50%
Koszt przesiedlenia +33%
-1 Nieszkodliwa cecha, nie zmieniająca zbyt wiele w mechanice gry.
Towarzyscy Zadowolenie +5% 1 Jedna z lepszych cech w grze - zawsze należy dbać o zadowolenie poddanych, zwiększając ich produktywność i redukując ryzyko buntu.
Samotnicy Zadowolenie -5% -1 Zadowolenie jest niesłychanie istotne - nie warto go dodatkowo zmniejszać.
Charyzmatyczni Zadowolenie innych gatunków +1% 1 Premia staje się odczuwalna dopiero po otoczeniu na planetach obcych gatunków przez przedstawicieli rasy posiadających tę cechę. W rzeczywistości jest to bardzo trudne do zrealizowania, a przez to nieopłacalne.
Odpychający Zadowolenie innych gatunków -1% -1 Aby zminimalizować straty należy zapobiegać mieszaniu się ras na planetach. Jest to dość czasochłonne i uciążliwe, ale możliwe do przeprowadzenia.
Konformiści Rozbieżność etyk -20% 2 Wskaźnik rozbieżności etyk można łatwo zwiększyć podczas samej rozgrywki, dlatego nie warto marnować na tę cechę aż dwóch punktów.
Wykolejeńcy Rozbieżność etyk +15% -1 Cecha zwiększająca ryzyko powstania nowych sub-ras, a przez to frakcji walczących o suwerenność. Z tego względu należy jej unikać.
Niezwykle długowieczni Długość życia przywódcy +90 lata 5 Wysoki koszt przekreśla opłacalność tej cechy.
Długowieczni Długość życia przywódcy +30 lata 1 Cecha pozwalająca na zaoszczędzenie dużej liczby punktów wpływu, a przez to bardzo przydatna.
Ulotny czas Długość życia przywódcy -15 lat -1 Rasy z tą cechą są narażone na ogromne wydatki punktów wpływu, służące do rekrutowania nowych przywódców.
Dekadencja Produkcja zasobów bez niewolników -10% -1 Jedna z najbardziej uciążliwych cech w grze, o ile imperium nie jest zaludnione przez ogromne rzesze niewolników.
Odporni Zdrowie garnizonu +100%
Premia do obrony od umocnień +50%
1 Cecha w ogromnym stopniu ułatwiająca obronę planet przed obcymi inwazjami. Przydatna, chociaż lepiej zapobiegać inwazją poprzez niszczenie desantów w kosmosie (zanim dotrą na planetę).

Modyfikacje rasy

Istnieje możliwość zmiany cech rasowych w ramach populacji zamieszkujących twoje imperium. Służą do tego dwie technologie, dostępne na późniejszym etapie rozgrywki: Modyfikowanie genów oraz Sterowanie ekspresją genów. Każda z nich dodaje jeden punkt cech do rozdysponowania dla każdej rasy.

Aby zmodyfikować rasę, kliknij na ikonę Kontakty w menu u góry ekranu (1), a następnie wybierz zakładkę Gatunki (2). W tym momencie wystarczy wybrać daną rasę i kliknąć na przycisk Zmodyfikuj (3). Z oczywistych względów możesz modyfikować jedynie genom ras zamieszkujących twoje imperium - możesz też zadecydować, na mieszkańcach jakich planet zostanie przeprowadzona modyfikacja. Im więcej istot ulepszysz, tym większy będzie koszt zmiany w punktach badań socjologicznych. Przez to modyfikacja potrafi trwać całymi latami.

1. Kontakty, 2. Gatunki, 3. Modyfikacje.

Modyfikując rasę możesz wykorzystać tylko tyle punktów cech, na ile pozwalają ci twoje technologie. W przypadku wynalezienia obu technologii możesz więc dodać jedną bardzo pozytywną cechę za 2 punkty, dodać dwie pomniejsze cechy za 1 lub… usunąć dwie negatywne cechy za 1 punkt bądź jedną jeszcze gorszą za 2 punkty.


Powrót do spisu treści: Stellaris - poradnik i najlepsze strategie

Zobacz także: Stellaris - etyki ras i ustrój państwa


Kwestie estetyczne

Nie wszystkie parametry dotyczące rasy mają znaczenie dla przebiegu rozgrywki - niektóre mają charakter stricte estetyczny. Możesz swobodnie żonglować poniższymi wyróżnikami twojego gatunku, kierując się wyłącznie swoim poczuciem smaku.

  • Wygląd - decyduje o tym, jak będą wyglądać przedstawiciele twojej początkowej rasy. Znajdziesz tu sporo archetypów przypisanych do szerszych kategorii (np. ssaki, stawonogi, gady) oraz niemały wybór portretów.
  • Nazwa gatunku - jak łatwo się domyślić, w tym miejscu znajduje się nazwa twojego gatunku. Możesz też stworzyć odpowiednią zasadę gramatyczną, która pozwoli grze na poprawne odmienianie wpisanej nazwy.
  • Listy nazw - w tej zakładce ustalisz domyślne imiona przywódców, nazwy planet i okrętów, jak również flot. W czasie samej gry możesz ręcznie zmienić każdy z tych parametrów (np. nadając planecie imię inne niż domyślne).
  • Nazwa i klasa świata macierzystego - tutaj ustalisz początkową nazwę twojej ojczystej planety oraz gwiazdy, dookoła której planeta krąży. Możesz także wybrać ekosystem panujący na twoim macierzystym kawałku skały - automatycznie stanie się on ekosystemem preferowanym przez twoją rasę. Miałoby to duże znaczenie, gdyby nie fakt, że galaktyka jest za każdym razem generowana losowo - nie jesteś więc w stanie przewidzieć liczebności planet danego typu ani ich umiejscowienia.
  • Wygląd miasta - wszystkie miasta założone przez twoją domyślną rasę wyróżniają się określonym wyglądem - tutaj możesz go wybrać.
  • Nazwa imperium - w tym polu wpisz nazwę swojego państwa oraz ustal zasadę gramatyczną dotyczącą jej odmiany.
  • Flaga - utwórz sztandar dla swojego państwa, dzięki któremu łatwiej zidentyfikujesz należące do ciebie obiekty.
  • Wygląd statku - istnieje kilka archetypów wyglądu okrętów oraz innych struktur - możesz wybrać dowolny z nich.

Komentarze