Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Medieval Dynasty - siekiera, młotek i motyka: jak zdobyć narzędzia

Wytwarzanie podstawowych narzędzi: siekiery, młotka, motyki czy włóczni.

Niemal od samego początku zabawy w Medieval Dynasty gracz zmuszony jest do korzystania z narzędzi - siekier do wyrębu drzew, motyk do uprawy roli czy młotków do budowy. W tym rozdziale podpowiadamy, w jaki sposób najłatwiej pozyskać te narzędzia.

Proste narzędzia - jak młotek, siekiera, motyka czy włócznia - pozyskasz od samego początku rozgrywki. W tym celu przytrzymaj klawisz Q, by wywołać menu budowy. Następnie wybierz i kliknij na przycisk Tworzenie (1).

Teraz na widocznym na ekranie kole wyświetlą ci się podstawowe narzędzia do wytworzenia - między innymi wspomniany młotek (2), siekiera (3) czy motyka (4). By wytworzyć jakiekolwiek narzędzie, musisz na nim kliknąć. Rozpocznie to produkcję, która - w zależności od narzędzia - potrwa od 3 do 10 sekund. Możesz też zlecić kilka sztuk danego narzędzia na raz - w tym celu wciśnij przycisk R.

Po stworzeniu narzędzia musisz je jeszcze wyekwipować. By to zrobić, otwórz inwentarz za pomocą klawisza I, przejdź do zakładki Narzędzia (5) i znajdź interesujący cię przedmiot - jak Kamienna siekiera (6).

Możesz teraz wyekwipować narzędzie za pomocą klawisza F lub ustawić je na pasku skrótów (7) - wciskając cyfry od 1 do 8. Gdy wyjdziesz z inwentarza, wciśnij daną cyfrę, by narzędzie pojawiło się w ręce postaci.

Pamiętaj, że narzędzia mają swoją kondycję (8) - w trakcie używania wartość ta spada i jeśli osiągnie poziom 0% to narzędzie ulegnie zniszczeniu. W niektórych sytuacjach - jak wyręb drzew, wznoszenie budynków czy polowanie - możesz stworzyć wcześniej kilka sztuk danego narzędzia, by ułatwić sobie te procesy.

Następnie: Medieval Dynasty - handel: jak zarabiać złoto

Spis treści: Medieval Dynasty - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Medieval Dynasty - reputacja dynastii: jak zwiększać

Komentarze