Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Hitman: Rozgrzeszenie (Absolution) - Poradnik - Misja 12: Fabryka śmierci (Death Factory). Etap 3: Dział badań

Opis przejścia misji, mapy poziomów, wyzwania.

Powrót do spisu treści: Hitman: Rozgrzeszenie (Absolution) - Poradnik

Etap 3: Dział badań

Ogólny opis etapu
Dział badań to pionowy etap rozgrywający się we wnętrzu silosa z kilkoma większymi i mniejszymi pomieszczeniami, rozmieszczonymi na całej wysokości. Pomimo dwóch celów ich zalecana eliminacja jest liniowa, gdyż doktor Valentine odwiedza kilka pomieszczeń na piętrach, zaś doktor Ashford chodzi tylko po parterze. Z pierwszym powiązane są trzy charakterystyczne zabójstwa, z drugim zaś tylko jedno. W etapie się dwa punkty kontrolne, a ponieważ piętra od parteru są oddzielone, to rozpoczęcie rozgrywki od punktu kontrolnego nie sprawi, że będziesz musiał ponownie eliminować tych samych ochroniarzy. Można tu korzystać z dwóch przebrań - ochroniarza fabryki i pracownika naukowego. Jeśli lubisz broń wybuchową, to w jednym z pokojów znajdziesz miny zbliżeniowe (M) i zdalne ładunki wybuchowe (Z). Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o Sanchezie, to odsłuchaj nagrań (N) w pokoju z kodem bezpieczeństwa (B).

Cel #1: dr Raymond Valentine
Po rozpoczęciu etapu Valentine wejdzie do sali z komorą bombową (K) dokładnie naprzeciwko ciebie. Powydziera się trochę, po czym wejdzie do środka komory (K). Jeśli w tym momencie wciśniesz przycisk uruchamiający komorę bombową (U), doktor zginie („W odpowiednim miejscu”). Jeśli tego nie zrobisz, doktor wyjdzie z komory i sali, a potem zejdzie po schodach i wejdzie do mniejszego pomieszczenia z lekarstwem na łysienie (L). Porozmawia chwilę z pracownikami naukowymi, a potem wypije lekarstwo. Jeśli wcześniej dolałeś do lekarstwa pasty ogniowej (O), to głowa doktora spłonie („Eureka!”). Jeśli tego nie zrobiłeś, ale wyeliminowałeś pracowników przed przybyciem Valentine'a, to ten będzie stał tu w nieskończoność. Po wypiciu lekarstwa i rozmowie z pracownikami doktor opuści salę i uda się do większego pomieszczenia z działem elektrycznym (E). Wyłączy je i wejdzie między manekiny. Jeśli w tym momencie włączysz działo elektryczne (E), zabijesz doktora („Doktryna szoku”). Jeśli tego nie zrobisz, doktor sam je włączy i pójdzie na górę do komory bombowej. Spójrz na początek akapitu - wszystkie jego czynności będą się od tej pory powtarzać.

Sposób 1: Działo elektryczne („Doktryna szoku”, „Kameleon”)
Zaczynasz w miejscu startu (S). Zacznij schodzić po schodach za strażnikiem, a kiedy dojdziesz do pierwszych drzwi po lewej, przejdź przez nie i weź kubek do kawy z prawego rogu stołu. Rzuć nim w drugie drzwi po prawej i ukryj się za stołem. Kiedy pracownik naukowy podejdzie do drzwi, a drugi się odwróci, ogłusz pierwszego, zaś ciało zaciągnij do szafy. Zejdź po schodach (C), zabij garotą ochroniarza, zaś ciało wciągnij na górę i schowaj do szafy. Przebierz się w strój ochroniarza („Kameleon - 2/3 - Ochrona fabryki”) i biegiem wracaj na dół po schodach (C), a potem pobiegnij po kod bezpieczeństwa (B). W tym momencie doktor Valentine powinien właśnie wchodzić do sali z działem elektrycznym (E). Kiedy je wyłączy i wejdzie pomiędzy manekiny, włącz je ponownie („Doktryna szoku”) i wracaj na górę po schodach (C), aby przebrać się w strój pracownika naukowego („Kameleon - 3/3 - Pracownik naukowy”). Spójrz teraz do działu „Sposób 1: Fotel do próbkowania („Związać go”)”, aby ukończyć etap pozostając niewykrytym.

Sposób 2: Komora bombowa („W odpowiednim miejscu”, „Badanie i ukrywanie”)
Zaczynasz w miejscu startu (S). Zacznij schodzić po schodach za strażnikiem, a kiedy dojdziesz do pierwszych drzwi po lewej, przejdź przez nie i weź kubek do kawy z prawego rogu stołu. Rzuć nim w drugie drzwi po prawej i ukryj się za stołem. Kiedy pracownik naukowy podejdzie do drzwi, a drugi się odwróci, ogłusz pierwszego, przebierz się w jego strój, potem ogłusz drugiego i oba ciała schowaj do żółtej, metalowej szafy. Weź radio (R) i wracaj do silosa, zejdź po schodach i wejdź w pozycji kucznej do kolejnej sali, czyli tej z komorą bombową (K). Od razu skieruj się w prawo, za biurko. Potem idź cały czas prosto i aktywuj robotyczną rękę (R). Pamiętaj, aby nie zbliżać się do komory, kiedy trwają testy, bo możesz łatwo zginąć!

Po aktywacji wracaj w stronę biurka, za którym się kryłeś, ale teraz stań w taki sposób, aby cienka, metalowa kolumna osłoniła cię przed wzrokiem pracownika naukowego, który stoi bliżej drzwi wyjściowych. Kiedy przestanie patrzeć w twoją stronę, podejdź do komory bombowej i idź w stronę komputera aktywującego robotyczną rękę (R). Powinien już stać przy nim drugi pracownik naukowy, którego ogłusz. Zabij garotą ochroniarza, a potem ogłusz drugiego pracownika naukowego. Schowaj wszystkie trzy ciała do dwóch metalowych szaf. Poczekaj spokojnie na doktora Raymonda Valentine przy przycisku uruchamiającym komorę bombową (U) i wciśnij przycisk, kiedy doktor do niej wejdzie („W odpowiednim miejscu”).

W celu zaliczenia wyzwania „Badanie i ukrywanie” musisz ogłuszyć i schować jeszcze trzech pracowników naukowych. Udaj się do pomieszczenia z lekarstwem na łysienie (L) i postaw radio tuż przed schodkami. Włącz je i od razu podbiegnij do najbliższego mikroskopu, przy którym się ukryj (zanim włączysz radio, odnajdź ten mikroskop). Musisz to zrobić przed odwróceniem się naukowca w stronę radia. Kiedy do niego pójdzie i cię minie, udaj się za drugiego naukowca i go ogłusz. Poczekaj, aż pierwszy naukowiec wróci i stanie na swoim poprzednim miejscu, po czym jego również ogłusz. Oba ciała schowaj do metalowej szafy, znajdującej się w sali z punktem kontrolnym i pastą ogniową (O).

Pozostał ostatni naukowiec. Wracaj na górę, do sali, w której znalazłeś kubek do kawy i zejdź schodami (C). Poczekaj, aż strażnik skończy rozmawiać i wyjdzie z sali. Wtedy przykucnij i zakradnij się za jedno z biurek, weź młotek i rzuć nim w miejsce, w którym stał strażnik. Kiedy jeden z naukowców tam pójdzie, ogłusz go, zaś ciało wciągnij po schodach (C) na górę i stań przed drzwiami wyjściowymi z sali. Jeden z ochroniarzy co jakiś czas zatrzymuje się na owalnych schodach we wnętrzu silosu i patrzy w twoją stronę. Kiedy tylko odejdzie, przeciągnij ciało do sali z komorą bombową (K) i tam je schowaj do ostatniego wolnego miejsca w metalowej szafie. Uważaj! Na drzwi wejściowe patrzy z dołu jeden z ochroniarzy, dlatego po ich otwarciu od razu wejdź do sali i skręć w lewo, aby zniknąć mu z widoku. Spójrz teraz do działu „Sposób 1: Fotel do próbkowania („Związać go”)”, aby ukończyć etap pozostając niewykrytym i dokończyć wyzwanie „Badanie i ukrywanie”.

Sposób 3: Lekarstwo na łysienie („Eureka!”, „Tylko garnitur”)
Zaczynasz w miejscu startu (S). Zacznij schodzić po schodach za strażnikiem, a kiedy dojdziesz do pierwszych drzwi po lewej, przejdź przez nie i weź kubek do kawy z prawego rogu stołu. Powróć do silosa i przylgnij do barierki po lewej. Poczekaj, aż drugi strażnik po lewej odwróci się i zacznie schodzić, a wtedy idź za oboma. Przy schodzeniu po schodach zachowuj odległość - zacznij schodzić z góry dopiero wtedy, kiedy ostatni strażnik będzie na dole. Dzięki temu szybko dotrzesz za osłonę i będziesz miał pewność, że inni ochroniarze z silosa cię nie zauważą. Kiedy tylko dotrzesz do drzwi do pomieszczenia z lekarstwem na łysienie (L), wejdź do środka, zejdź po schodkach po prawej, weź pastę ogniową (O) i wracaj do lekarstwa (L), z którym wymieszaj pastę. Wracaj do sali, w której znalazłeś pastę ogniową (O) lub stań na wspomnianych schodkach i obserwuj wydarzenia. Powinieneś zdążyć się ukryć tuż przez wejściem doktora Valentine. Kiedy doktor zginie („Eureka!”), poczekaj z minutę lub dwie, aż wszyscy ochroniarze wokół przestaną interesować się śmiercią (ich kolor na radarze zmieni się z żółtego na biały). Aktywuj punkt kontrolny. Spójrz teraz do działu „Sposób 2: Ciche zabójstwo („Tylko garnitur”)”, aby ukończyć etap bez wywoływania alarmu.

Cel #2: dr Edward Ashford
Doktor Edward Ashford rozpocznie swój obchód dopiero wtedy, kiedy zejdziesz na przedostatni poziom silosu. Zacznie od rozmowy ze współpracownikami, a potem będzie w nieskończoność wykonywał następujące czynności. Podejdzie do jednego z terminali przy wejściu do pomieszczenia z robotem próbkującym (P) i postoi chwilę. Potem uda się do ostatniego fotela po prawej, pogada chwilę, potem podejdzie do pacjenta (J) na pierwszym fotelu i również chwilę pomówi. Następnie uda się do pokoju z fotelem do próbkowania (F) i zajmie na nim miejsce. Jeśli w tym momencie aktywujesz robota próbkującego (P), zabijesz doktora Ashforda („Związać go”). Jeśli tego nie zrobisz, doktor znów podejdzie do terminalu i będzie powtarzał dalsze czynności w nieskończoność.

Sposób 1: Fotel do próbkowania („Związać go”)
Jeśli chcesz, możesz odsłuchać nagrania o Sanchezie (N) z pokoju z kodem bezpieczeństwa (B). Dobrym pomysłem będzie również aktywacja punktu kontrolnego. Po uczynieniu tego biegnij na schody (D), a potem do ostatniej zasłony po lewej. Kiedy tylko usłyszysz rozmowę dwóch pracowników naukowych, ukryj się za podwójną zasłoną nieco wcześniej. Niech jeden odejdzie, wtedy ty aktywuj robotyczne ramię (A) i schowaj się za zasłoną tuż przy pacjencie (L). Kiedy naukowiec podejdzie do komputera, biegnij do zaworu wentylacyjnego (W), przykucnij, i go zakręć. Wtedy pobiegnij do naukowca przy komputerze aktywującym robotyczne ramię (A), ale zacznij iść po dotarciu do osłony (nie możesz pozwolić, aby naukowiec się odwrócił zaalarmowany twoim biegiem). Podejdź do naukowca, ogłusz go, zaś ciało wyrzuć przed barierkę. Musisz to zrobić w taki sposób, aby leżący tuż obok pacjent (J) cię nie zauważył - zaciągnij ciało za fotel i dopiero wtedy je wyrzuć. Pozbycie się naukowca znacznie ułatwi ci ucieczkę z tego miejsca.

Poczekaj, aż doktor Ashford wejdzie do sali z fotelem do próbkowania (F) i zajmie na nim miejsce, a wtedy użyj komputera po lewej, aby aktywować robota próbkującego (P) („Związać go”). Ukryj się za stolikiem, jest tu tylko jeden naukowiec chodzący od lewej do prawej, więc nie powinieneś zostać wykryty. Poczekaj trochę, aż wszyscy poza jednym ochroniarzem przestaną interesować się wypadkiem, po czym ponownie zakręć wentylację (W) i wciśnij przycisk wysuwający most (M). Przejdź do działu „Zakończenie etapu”.

Sposób 2: Ciche zabójstwo („Tylko garnitur”)
Pobiegnij pomiędzy drzwiami a biurkiem, a potem zakręć i przestań biec. Przejdź za biurko. Wywabiony biegiem strażnik powinien ustawić się w taki sposób, że bez problemu go ogłuszysz. Ciało schowaj do szafy. Wyjdź z sali i od razu idź w lewo, przylgnij do barierki po lewej, kiedy tylko będziesz mógł. Dalej są schody, zaś na ich początku, po lewej - pionowa, metalowa belka. Rzuć w nią kubkiem i od razu odlep się od osłony i zacznij iść z powrotem w stronę drzwi. Otwórz je i idź prosto, w ten sposób nie zostaniesz zauważony. Kiedy drzwi się zamkną, stań przy nich. Powinieneś dojrzeć po lewej ochroniarza, który przyszedł tu zwabiony rzutem kubka. Kiedy tylko zacznie odchodzić, ty zacznij biec w taki sam sposób, w jaki robiłeś to wcześniej, a potem ukryj się za biurkiem. Uwaga - dźwiękowy komunikat i rozmycie ekranu informujące, że ktoś usłyszał jakiś hałas, mogą się nie pojawić (podobnie, jak przy rzucie kubkiem), bo wszyscy są zaaferowani śmiercią doktora Valentine. Mimo to postępuj zgodnie z instrukcjami i kiedy drugi ochroniarz wejdzie do sali, ogłusz go i schowaj jego ciało do szafy. Droga na dół jest wolna - udaj się, ukrywając się za barierkami, do sali z kodem bezpieczeństwa (B). Jeśli chcesz, możesz tu odsłuchać nagranie doktora Ashforda, koniecznie aktywuj też punkt kontrolny.

Niestety, nie da się przejść w garniturze kolejnej części etapu bez alarmowania dwóch osób - pacjentów leżących na fotelach (J). Dobra wiadomość jest taka, że nie wywołują oni alarmu, więc jedyną złą stroną będzie kara punktowa. Miej to na uwadze i nie przejmuj się pomarańczowymi strzałkami, które pojawią się ze strony obu pacjentów. Zejdź po schodach (D) i ukryj się za dwiema białymi szafkami. Poczekaj, aż doktor Ashford przyjdzie i zacznie rozmowę. Musisz teraz przejść za jeden z dwóch niskich terminali przy kolumnie po lewej, ale przylgnij do osłony dopiero wtedy, kiedy będziesz na wysokości kolumny. Przesuń się w lewo i zlokalizuj podwójną zasłonę po lewej. Wejdź za nią i od razu do niej przylgnij, a potem ustaw się na jej środku. Jeśli nie słyszysz rozmowy dwóch naukowców, to obejdź z lewej kolejny parawan, fotel pacjenta (J), a potem wracaj tą samą drogą i ukryj się w tym samym miejscu, co poprzednio - czyli tam, gdzie dwie zasłony się łączą.

Kiedy jeden z naukowców sobie pójdzie, ponownie obejdź zasłonę obok fotela pacjenta i sam fotel (J) z lewej, po czym aktywuj robotyczną rękę (A) i ukryj się za zasłoną obok fotela. Przylgnij do niej i poczekaj, aż przyjdzie tu drugi naukowiec, wtedy udaj się wzdłuż owalnej barierki w lewo i do zaworu wentylacji (Z), który przekręć. Od razu idź do naukowca stojącego przy terminalu aktywującym robotyczną rękę, ogłusz go, a ciało przerzuć przez barierkę za pacjentem (J). Wracaj do zaworu (W) i kiedy żaden z naukowców po lewej nie będzie patrzył w twoją stronę, przekręć zawór i zabij garotą strażnika po lewej, zaś ciało przerzuć przez barierkę. Ponownie powróć do zaworu (W) i poczekaj, aż doktor Ashford pojawi się w pobliżu pierwszego fotela po lewej (patrząc na schody na górę). Przekręć zawór, zabij garotą doktora Ashforda i jego ciało też przerzuć przez barierkę. Po raz ostatni przekręć zawór (W), kiedy nikt nie będzie patrzył, po czym wciśnij przycisk mostu (M) i przejdź do poniższego akapitu.

Zakończenie etapu
Któregokolwiek ze sposobów byś nie wybrał, końcówka misji będzie zawsze taka sama. Po wysunięciu mostu przejdź na drugą stronę i otwórz drzwi naprzeciwko. Obejrzyj nagranie wideo doktora Ashforda (N), a potem - po zakończeniu oglądania lub od razu - dokonaj sabotażu na dwóch skrzynkach z bezpiecznikami (B). Pozostało ci tylko wyjść z etapu (W), aby zakończyć misję.

Powrót do spisu treści: Hitman: Rozgrzeszenie (Absolution) - Poradnik

Komentarze