State of Decay 2

Survival w świecie opanowanym przez zombie stresuje, ale i sprawia satysfakcję. State of Decay 2 to dobra kontynuacja, choć niedopracowana.

Spotlight