Ruiner

Dobre pierwsze wrażenie zanika mniej więcej w połowie przygody, kiedy pojawia się monotonia. Gra zdaje się „rozciągnięta” na siłę.

Spotlight