Reigns

Pomimo banalnych założeń rozgrywki, Reigns potrafi skutecznie przykuć do ekranu. Świetna mała produkcja.