Phoenix Point Poradniki

Phoenix Point - pierwsze godziny rozgrywki, porady na start, jak grać

Wszystko o pierwszych godzinach rozgrywki w Phoenix Point - rozbudowa, rekrutacja jednostek, dyplomacja.

Phoenix Point - klasy postaci: Kapłan

Wszystko o klasie skupiającej się wokół psioniki.

Phoenix Point - klasy postaci: Berserker

Wszystko o specjalistach do walki w zwarciu, Berserkerach.

Phoenix Point - klasy postaci: Infiltrator

Wszystko o mistrzach ukrywania się, czyli Infiltratorach.

Phoenix Point - klasy postaci: Inżynier

Wszystko o klasie Inżyniera, umożliwiającej rozstawianie wieżyczek bojowych.

Phoenix Point - klasy postaci: Snajper

Wszystko o klasie postaci skupiającej się na walce na dystans, czyli Snajperze.

Phoenix Point - klasy postaci: Ciężki

Wszystko o dostępnej od początku rozgrywki klasie Ciężki.

Phoenix Point - klasy postaci: Szturm

Wszystko o jednej z trzech podstawowych klas postaci, Szturm.

Phoenix Point - siła woli: przywracanie punktów

Wszystko o sposobach na przywrócenie punktów siły woli żołnierzy.

Phoenix Point - obciążenie żołnierzy, zwiększenie udźwigu

Co zrobić, by żołnierze mogli przenosić więcej sprzętu.

Phoenix Point - zasięg ruchu na polu walki

Jak zwiększyć mobilność żołnierzy, by zmniejszyć straty.

Phoenix Point - leczenie i rany

Wszystko o procesie leczenia ran żołnierzy, zarówno na polu walki jak i po za nim.

Phoenix Point - dyplomacja, relacje z frakcjami

Wszystko o mechanice dyplomacji i relacjach z innymi frakcjami.

Phoenix Point - obrona bazy przed atakiem obcych

Wszystko o obronie baz Phoenix Point przed atakami Pandoran.

Phoenix Point - paraliż, jak schwytać jednostki obcych

Wszystko o mechanice paraliżu, schwytaniu i przetrzymywaniu jednostek Pandoran.

Phoenix Point - zasięg lotu, jak dotrzeć do punktu na mapie

Wszystko o zasięgu lotu samolotów i jego zwiększaniu.

Phoenix Point - punkty umiejętności, zdolności

Wszystko punktach umiejętności, ich pozyskiwaniu i wykorzystaniu.

Phoenix Point - rozwój żołnierzy i jednostek

Wszystko o mechanice rozwoju żołnierzy i związane z tym porady.

Phoenix Point - Geoscape: mapa świata, znaczniki

Wszystko o mapie świata, znacznikach i poruszaniu się po niej.

Phoenix Point - tworzenie przedmiotów, zakład produkcyjny

Wszystko o tworzeniu przedmiotów dla żołnierzy i przyspieszaniu procesu produkcji.

Phoenix Point - wytrzymałość i zmęczenie żołnierzy

Wszystko o wycieńczeniu i odpoczynku żołnierzy, a także wpływie zmęczenia na rozgrywkę.

Phoenix Point - celowanie i balistyka broni

Wszystko o mechanizmie celowania i zasadach balistyki broni.

Phoenix Point - badania naukowe, projekty i przyspieszanie

Wszystko o badaniach naukowych i sposobach na ich przyspieszenie.

Phoenix Point - zasoby, pozyskiwanie: technologia, materiały, żywność, mutageny

Wszystko o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów w Phoenix Point.

Phoenix Point - ekwipunek: dobór sprzętu i ograniczenia

Wszystko o doborze wyposażenia i karach za korzystanie ze sprzętu innej klasy.

Phoenix Point - wieloklasowość żołnierzy

Wszystko o mechanice wieloklasowości żołnierzy, a także polecane hybrydy klas.

Phoenix Point - jak przeciwdziałać kontroli umysłu Syreny

Wszystko o radzeniu sobie z kontrolą umysłu Syren.

Phoenix Point - jak uwolnić żołnierzy od Mózgopluskwy

Wszystko o walce z kuzynem twarzołapa z serii Obcy.

Phoenix Point - bazy: rozbudowa i dostępne placówki

Wszystko o mechanice rozbudowy baz Phoenix Point.

Phoenix Point - punkty akcji na polu bitwy

Wszystko o punktach akcji, które wpływają na możliwe do wykonania ruchy na polu walki.

Phoenix Point - pancerz jednostek, jak przebić

Jak pancerz wpływa na otrzymywane obrażenia i jak go przebić.

Phoenix Point - jak rekrutować nowych żołnierzy

Wszystko o rekrutacji nowych jednostek.

Phoenix Point - jak odblokować nowe bazy

Wszystko o sposobach na uzyskanie nowych baz.

Phoenix Point - atrybuty żołnierzy: siła, szybkość, zdolności specjalne i siła woli

Wszystko o atrybutach opisujących każdego z żołnierzy i zdolnościach.

Phoenix Point - zdolności specjalne żołnierzy

Wszystkie informacje dotyczące korzystania ze zdolności specjalnych żołnierzy.

Phoenix Point - punkty zdrowia i uszkodzenia części ciała

Wszystko o systemie zdrowia i uszkodzeniach ciała.

Phoenix Point - poradnik i najlepsze porady

Mechanika rozgrywki, jednostki, zdolności i porady ogólne.