Kane & Lynch: Dead Men

IO Interactive zawiesza wszystkie projekty niezwiązane z marką Hitman

Prawie połowa pracowników studia straciła pracę w wyniku restrukturyzacji.