Kane & Lynch 2: Dog Days

IO Interactive zawiesza wszystkie projekty niezwiązane z marką Hitman

Prawie połowa pracowników studia straciła pracę w wyniku restrukturyzacji.