Helldivers

Prosta w założeniach, ale wymagająca i wyjątkowo angażująca gra. Wiele godzin dobrej zabawy gwarantowane.