Earth 2150: Escape From The Blue Planet

Earth 2150: Escape From The Blue Planet - Opis, Recenzja, Poradnik, Wiki

Opis gry Earth 2150 - strategii czasu rzeczywistego, wydanej w 2000 roku przez TopWare.