Disintegration

Disintegration to przyjemna odmiana w gatunku strzelanek. Brakuje tu jednak swobody i pełnego wykorzystania potencjału.